KORPUS SOLIDARNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA WOLONTARIUSZY- SZKOLENIE

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji zapraszają na spotkanie informacyjne nt. Korpusu Solidarności.

Spotkanie odbędzie się w środę 30.10.2019 o godz.17:00 w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Marynarzy 4, sala nr 1.

Podczas spotkania opowiemy o nowym programie dla wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem oraz możliwościach działania w ramach pierwszego ogólnopolskiego projektu na rzecz wolontariatu pn.: „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego”.

CZYM JEST PROGRAM KORPUSU SOLIDARNOŚCI?

Korpus Solidarności to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą – środowisko wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu i otoczenie wolontariatu.

To również długofalowy program wpierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego.

Program jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko od święta, ale w dłuższej perspektywie czasu.

Korpus jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu długoterminowego – osób w różnym wieku, z różnych środowisk, dla tych którzy podzielają podobne wartości, takie jak solidarność, szacunek, dobro wspólne, uczciwość i kierują się umacnianiem solidarności międzyludzkiej.

Zapraszamy do Korpusu Solidarności wszystkich mieszkańców woj. pomorskiego zainteresowanych wolontariatem, aktywnych wolontariuszy, byłych wolontariuszy i tych, którzy jeszcze nigdy nie byli zaangażowani w wolontariat.

POTWIERDŹ SWOJĄ OBECNOŚĆ wypełniając formularz klikając w link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8sMRBY32ywqUUkZpImqhB4BUSvdcTRUxwXUVssfx4Xc75w/viewform

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOk’u:

https://www.facebook.com/events/548888305684777/

KONTAKT DO ORGANIZATORA

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku tel. 58/772-42-21

mail: ks@wolontariatgdansk.pl

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu z.ostrowska@wolontariat.sopot.pl

tel.58 341 83 52