Wyróżnienie w konkursie „Lodołamacze 2019” dla Krystyny Kalańskiej kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego MOPS Sopot

W Bydgoszczy odbyła się Regionalna Gala Konkursu „Lodołamacze 2019”. To wyróżnienie od 14 lat przyznawane jest firmom, instytucjom oraz osobom, dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami. Jednym z laureatów konkursu regionalnego jest Krystyna Kalańska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Statuetkę w kategorii „Przyjazna Przestrzeń” otrzymała Opera Leśna w Sopocie.

Głównym celem konkursu „Lodołamacze” jest o przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, integracja tych osób i tworzenie szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym a także tworzenie klimatu sprzyjającemu promowaniu różnorodności i szacunku wobec osób z niepełnosprawnościami.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali laureaci w 8 kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek, Instytucja, Zdrowa Firma, Przyjazna Przestrzeń, Dziennikarz Bez Barier, Superlodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny. Wyróżnienie w kategorii „Lodołamacz Specjalny” za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami otrzymała Krystyna Kalańska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie – mówiła Krystyna Kalańska, odbierając certyfikat „Lodołamacza Specjalnego” . Cieszę się, że nasze działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami zostały dostrzeżone i docenione. Dziękuję wszystkim pracownikom, instytucjom i organizacjom, z którymi współpracujemy. Mamy w Sopocie bardzo przyjazny klimat dla osób z niepełnosprawnościami. Władze Sopotu są bardzo otwarte na różne działania wspierające, aktywizujące i integrujące te osoby z pozostałymi mieszkańcami. Dzięki temu przełamujemy stereotypy i pokazujemy, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego.

– Jesteśmy niezwykle dumni, że znaleźliśmy się w gronie zaszczytnych, wyróżnionych laureatów. Gratulujemy Pani Krystynie i całemu zespołowi, którym kieruje – mówi Andrzej Czekaj dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Pani Krystyna Kalańska jest osobą energiczną i swoim entuzjazmem zaraża innych motywując i zachęcając do działania.

Krystyna Kalańska od 2015 r. pełni funkcję kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy-Ośrodka Adaptacyjnego MOPS Sopot i przyjęła nową formę działalności i terapii dla uczestników Ośrodka. Korzysta z zasobów środowiska lokalnego Sopotu oraz inicjuje działania mające na celu pełnoprawną obecność osób z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni Miasta Sopotu. Uczestnicy kierowanego przez nią Ośrodka aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym: chodzą na koncerty, wystawy, wernisaże; biorą udział w licznych konkursach, spotkaniach w bibliotekach, spotkaniach organizowanych w ramach współpracy z seniorami oraz instytucjami kulturalnymi. Można ich spotkać w Muzeum Sopotu, a także w schronisku dla zwierząt „Sopotkowo”.

Pod kierownictwem Pani Krystyny Kalańskiej Ośrodek powiększył się o 100 metrów przestrzeni, którą przystosowano dla osób poruszających się na wózkach. Powstała tu pracownia Arteterapii oraz Sala Doświadczania. Nowe pracownie umożliwiaja m.in. terapię odpowiadającą indywidualnym potrzebom osób z niepełnosprawnościami, dodatkowe wsparcie osób z niepełnosprawnością sprzężoną, spektrum autyzmu oraz poruszających się na wózkach.

Najnowszy projekt realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy-Ośrodek Adaptacyjny MOPS Sopot to dzienna opieka wytchnieniowa. Osoba, która na co dzień opiekuje się swoim niesamodzielnym krewnym może znaleźć dla siebie chwilę wytchnienia lub załatwić swoje sprawy. W tym czasie podopiecznym zajmuje się wykwalifikowany opiekun, który zapewnia pielęgnację w podstawowym zakresie. Ośrodek oferuje również wyżywienie oraz terapię zajęciową dostosowaną do możliwości osoby, która objęta jest wsparciem.