Mieszkanie dla osób wychodzących z bezdomności

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski przekazał w poniedziałek pięciu osobom wychodzącym z bezdomności tzw. Mieszkanie Docelowe, które będą wynajmować na podstawie umowy najmu. Mieszkanie Docelowe (MD) to innowacyjna forma wsparcia, opracowana w ramach miejskiego systemu mieszkalnictwa dla osób bezdomnych, będącego częścią Sopockiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności.

Urząd Miasta Sopotu wyremontował 140 metrowe mieszkanie, które składa się z 5 pokoi oraz dwóch łazienek i kuchni oraz przeznaczył je na lokal socjalny dla usamodzielnionych osób wywodzących się ze środowiska osób bezdomnych.

Mieszkanie Docelowe to rozwiązanie, które jest efektem wieloletniej współpracy Miasta Sopotu z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób bezdomnych, stanowiąc końcowy etap procesu usamodzielniania. Mieszkanie Docelowe jest rodzajem mieszkania socjalnego. Osoby, które w nim zamieszkają będą podejmować samodzielne decyzje i działać całkowicie autonomicznie, nie otrzymując już dedykowanego wsparcia.

W Mieszkaniu Docelowym zamieszkają osoby, które przeszły proces usamodzielnia i są gotowe do samodzielnego funkcjonowania. Swoją drogę wychodzenia z bezdomności najczęściej rozpoczynały w miejscach niemieszkalnych. Osoby te przeszły poprzez noclegownie, schroniska, mieszkania chronione do własnego lokalu socjalnego. Wszystko dzięki własnej pracy i wsparciu pracowników socjalnych oraz opiekuna/asystenta osoby bezdomnej. Osoby te posiadają własny dochód (zatrudnienie, renta, emerytura, zasiłek stały), który pozwoli na utrzymanie lokalu.