W SOPOCIE PO RAZ 11. NAGRODZONO NAJLEPSZE OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWE

Już po raz 11. nagrodzono w Sopocie najlepsze opiekunki środowiskowe, które opiekują się starszymi i niesamodzielnymi mieszkańcami. W imieniu Prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego statuetki oraz dyplomy wręczyła Pani Iwona Plewako, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Sopot oraz Pan Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Tytuł „Najlepsza Opiekunka Środowiskowa Roku 2019” otrzymała Pani Beata Harmatiuk z Fundacji „Niesiemy Pomoc’ oraz Pani Gabriela Potulska z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Przyznano również 4 wyróżnienia. Wśród osób wyróżnionych znalazł się Pan Krzysztof, który również świadczy usługi opiekuńcze. Opiekunki i opiekun zostali nominowani przez organizacje, które ściśle współpracują z sopockim MOPS-em i świadczą na zlecenie Miasta usługi opiekuńcze dla mieszkańców Sopotu potrzebujących takiej formy wsparcia.

– W imieniu Pana Prezydenta chciałabym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować osobom wyróżnionym i nagrodzonym – mówiła Pani Iwona Plewako, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Opieka nad osobą starszą, schorowaną, niepełnosprawną jest bardzo trudnym zadaniem. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, wymagająca empatii i zaangażowania. Dlatego pamiętajcie Państwo o sobie, zadbajcie również o siebie abyście się nie wypalili.

Zawód opiekuna/ki środowiskowej zajmuje ważne miejsce w systemie pomocy społecznej. Opiekun/ka ściśle współpracuje z pracownikiem socjalnym, czasem również z psychologiem czy pielęgniarką. Dzięki współpracy takiego zespołu można zapewnić właściwą opiekę, która umożliwi osobie niesamodzielnej pozostanie we własnym środowisku rodzinnym.

Usługi opiekuńcze obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. sporządzanie lub dostarczanie posiłków), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację (np. toaletę całego ciała, zapobieganie odleżynom) oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. wychodzenie na spacery, pomoc w kontakcie z instytucjami).

– Dziękuję za naszą wieloletnią współpracę, zarówno osobom, które świadczą bezpośrednią pomoc w domach, jak i koordynatorom oraz wszystkim osobom z Państwa organizacji – podkreślał Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. To co robicie jest bardzo potrzebne, szczególnie w takim mieście jak Sopot, w tej sytuacji jaka jest obecnie, kiedy miasto się starzeje. Ze względu na sytuację demograficzną i starzenie się społeczeństwa, opiekun/ka to zawód, na którego zapotrzebowanie będzie w przyszłości rosło. Obecnie z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania za pośrednictwem MOPS-u korzysta ok. 250 osób. Usługi te świadczy 100 osób zatrudnionych w dwóch organizacjach pozarządowych. Miesięcznie to ok. 10 tys. godzin spędzonych z osobami starszymi czy niesamodzielnymi, które wymagają wsparcia.