Badanie socjodemograficzne populacji osób bezdomnych

W dniach 5 i 6 grudnia 2019 na terenie gminy Miasta Sopotu, odbyło się organizowane przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, badanie socjodemograficzne populacji osób bezdomnych. Pracownicy socjalni, wraz z wolontariuszami z Caritasu, wspierani przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji, przeprowadzili 64 ankiety, w tym 54 z mężczyznami i 10 z kobietami. 6 osób odmówiło współpracy w tym zakresie. Ankiety zostały przeprowadzone m.in. w miejscach niemieszkalnych, na działkach, w mieszkaniach chronionych, Zimowym Punkcie Interwencyjnym w Caritas, hospicjum, w autobusie SOS.

Spośród osób ankietowanych tylko 22 z nich posiadały ostatni meldunek w Sopocie. 42 osoby posiadały ostatni meldunek w innej miejscowości na terenie województwa pomorskiego lub pochodziły z innego regionu kraju, w tym 2 osoby, to obywatele Rosji. 30 osób spośród ankietowanych przebywało w miejscach niemieszkalnych (m.in. opuszczone garaże, śmietniki, ulica, altanki działkowe).

Uzyskane podczas badania ankietowego informacje pozwalają poznać skalę bezdomności na terenie województwa pomorskiego, sytuację osób doświadczających bezdomności, a także zaplanować działania, które pomogą zapobiegać bezdomności i wpierać osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności.