W Sopotece odbyło się Forum Dla Rodziny zorganizowane przez pracowników socjalnych sopockiego MOPS-u

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zorganizował w zaprzyjaźnionej Sopotece Forum Dla Rodziny zatytułowane „Zdrowe relacje – kapitał przyszłości”.

– Na Forum poruszamy ważne i aktualne tematy, m.in. relacje rodzic – dziecko a świat cyfrowy czy trudny temat psychiatrii dziecięcej – problem, który dotyczy całego kraju – podkreślał podczas oficjalnego otwarcia Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Zaproponowaliśmy otwarte spotkanie, w którym uczestniczą specjaliści pracujący z rodzinami, dziećmi i młodzieżą a także rodzice, którzy być może borykają się z różnymi problemami. Forum Dla Rodziny to miejsce gdzie możemy wymienić się informacjami i doświadczeniami. Dzięki prelegentom, którzy są specjalistami z różnych dziedzin, m.in. psychiatra, psycholog, socjolog, będziecie Państwo próbowali dotykać te zagadnienia z różnej strony i mam nadzieję, że znajdziecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Jednym z prelegentów Forum był Maciej Dębski, lider fundacji „Dbam o mój zasięg”, socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas prezentacji mówił o tym dlaczego w świecie cyfrowym tak ważne są relacje, w szczególności relacja rodzic –  dziecko.

– Zmieniły się sposoby komunikowania na przestrzeni lat. Dla współczesnej młodzieży świat cyfrowy jest bardzo ważny i należy to uznać. Internet nie jest dobry ani zły, złe lub dobre może być jego użytkowanie. I to należy uświadomić dzieciom i młodzieży, że cokolwiek zrobią w sieci ma realny skutek poza siecią. Nie chodzi o to aby zabierać urządzania i zakazywać używania internetu ale świadomie włączać dzieci i młodzież w świat cyfrowych technologii, aby dbać o alternatywę, rozwijać pasje i zainteresowania. Najlepszym czynnikiem chroniącym dzieci przed wejściem w jakikolwiek problem jest dobrze zbudowana relacja z nim – podkreślał Maciej Dębski.

Podczas Forum poruszany był również temat biologicznych konsekwencji niewystarczającej opieki i troski rodzicielskiej w okresie wczesnoszkolnym, który przedstawiła Anita Sumiła, psychiatra dzieci i młodzieży. O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży i o tym dlaczego terapeutyczna grupa młodzieżowa to dobry pomysł mówiła psycholog Joanna Bujko. Natomiast Regina Osika, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie przedstawiła oferty Poradni.

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Sopocie  – Teresa Kaim i Radosław Mykita, zaprezentowali konsekwencje zachowań niepożądanych i ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

Celem Forum było podniesienie wiedzy z zakresu wpływu emocji na relacje rodzic-dziecko, a także ukazanie potrzeby uważności na problemy społeczne dotykające rodziny.

Pamiętaj! Twoje zdrowe relacje z dzieckiem zaowocują w przyszłości!