AktualnościDzieci i RodzinaWażne

Można już składać elektroniczne wnioski na świadczenia dla rodzin

Od 1 lipca można składać wnioski online na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, mogą także składać wnioski o przedłużenie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zasady przyznawana świadczeń na dzieci pozostają bez zmian. Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764 zł. Natomiast, aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego, należy spełnić kryterium dochodowe w wysokości 900 zł netto na osobę w rodzinie.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Osoby, które spełniają kryteria do zasiłku, mogą ubiegać się również o dodatki np. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatki przysługują również z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub wychowywania w rodzinie wielodzietnej.

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca za pośrednictwem portalu Emp@tia lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia. Wzory wniosków znajdują się na stronie  www.gov.pl/web/rodzina.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W Sopocie zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Zachęcamy do składnia wniosków drogą elektroniczną. To wygodny i szybki sposób – podkreśla Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Obecnie większość wniosków o przyznanie różnych świadczeń składa się elektronicznie i rodzice czy opiekunowie nieźle sobie z tym radzą. W przypadku pytań czy wątpliwości nasi pracownicy chętnie pomogą i doradzą. Osoby, które mają utrudniony dostęp do internetu lub trudności z wysłaniem elektronicznego wniosku, będą mogły od 1 sierpnia złożyć wniosek w sposób tradycyjny – papierowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Przypominamy o zmianach w programie Rodzina 500 + oraz Dobry Start (wyprawka szkolna). Obsługą tych programów zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia wypłacane są tylko bezgotówkowo na wskazane konto a wnioski można składać jedynie w formie elektronicznej.

Od czerwca zmieniła się lokalizacja Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie mieści się w głównym budynku MOPS przy ul. Kolejowej 14, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek – piątek, 8.00 – 15.00. Informacje o świadczeniach dla rodzin można uzyskać pod nr tel. 58 551 61 63.

Ważne informacje!

  • do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnych wliczamy dochody uzyskane przez rodzinę w 2021 roku
  • w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że wysokość wypłacanych świadczeń zostaje pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego
  • zakończenie wypłaty dodatku solidarnościowego uznawane jest jako utrata dochodu, zaś przyznanie prawa do niego traktuje się jako uzyskanie dochodu
  • przychody z tytułu zastosowania tzw. „ulgi dla młodych” (zerowy PIT) są traktowane jako dochód nieopodatkowany i należy je wykazać przy składaniu wniosku
  • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługujące emerytom i rencistom, czyli tzw. „trzynasta, czternasta emerytura”, nie jest wliczane do kryterium dochodowego przy ubieganiu się o zasiłki rodzinne.

fot. pixabay

Wzory wniosków – strona Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej [KLIK}

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close