AktualnościWażne

Nowe wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Próg dochodowy dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł. W przypadku rodzin wynosi 600 zł w przeliczeniu na jednego członka.

Ponadto w związku z tym, że wysokość niektórych świadczeń została powiązana z tym, ile wynoszą progi, to również w ich przypadku doszło do zmian. Dotyczy to przede wszystkim zasiłku stałego, który jest podstawowym świadczeniem przysługującym osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub stanu zdrowia. Co do zasady wysokość tego zasiłku rośnie o 50 proc. sumy kwot, o którą wzrastają kryteria dochodowe. W efekcie od 1 stycznia 2022 r. wynosi on wynosił 719 zł zamiast 645 zł miesięcznie.

Dzięki zweryfikowanym progom wzrośnie też zasiłek okresowy, bo jest on ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej lub rodziny. Z kolei specjalny zasiłek celowy może zostać przyznany w kwocie nieprzekraczającej wysokości progu dochodowego dla osoby lub rodziny.

Ponadto wejście w życie zweryfikowanych kryteriów przekłada się na zmianę wysokości tych, które obowiązują w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”, przewidującym udzielanie pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup żywności lub świadczenia rzeczowego. Obowiązujący w tym programie próg dochodowy stanowi bowiem 150 proc. tego z pomocy społecznej. W efekcie od nowego roku wynosi on 1162 dla osoby samotnej oraz 900 zł dla rodziny. Podobne rozwiązanie funkcjonuje również przy kwalifikowaniu do wsparcia z programu „Pomoc żywnościowa”, który jest finansowany ze środków UE, tyle że w nim w prawo do paczek z produktami spożywczymi przysługuje osobom samotnym i rodzinom, których dochód nie przekracza 220 proc. kryterium z pomocy społecznej (od 2022 r. odpowiednio 1707,20 zł oraz 1320 zł).

Od stycznia 2022 r. wzrasta również wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, z 1971 zł do 2119 zł.

 

Do przygotowania informacji wykorzystano artykuł z Gazety Prawnej

fot. pixabay

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close