Seniorzy / Niepełnosprawni

Projekt „Zrozumienie – Zaangażowanie – Czas”

Projekt „Zrozumienie – Zaangażowanie – Czas” to projekt partnerski Fundacji Niesiemy Pomoc, Gminy Miasta Sopotu (w której imieniu realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie) i sektora prywatnego.

Celem projektu jest:

  • podniesienie jakości życia osób niesamodzielnych poprzez zapewnienie opieki i wsparcia aktywizacyjnego w miejscu zamieszkania i w najbliższym otoczeniu;
  • integracja samotnych seniorów ze społecznością lokalną, z rodzinami poprzez zajęcia animacyjne, środowiskowe, edukacyjne, międzypokoleniowe  w małych grupach ;
  • podniesienie wiedzy i umiejętności opiekuńczych opiekunów, sąsiedztwa, wolontariuszy, przygotowanie ich do świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej
  • wsparcie psychologiczne, specjalistyczne w realizacji usług opiekuńczych.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

Projekt realizowany jest na terenie siedmiu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich o wysokim stopniu wykluczenia społecznego, w powiatach: chojnickim, kościerskim, starogardzkim.

W ramach działań projektowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przeprowadzi trening dla kadr opiekuńczych w gminach objętych działaniami projektowymi. Zajęcia dotyczyć będą dobrych praktyk i standardów wsparcia opiekuńczego.

Projekt „Zaangażowanie – Zrozumienie – Czas. Wysoka jakość usług opiekuńczych w gminnych środowiskach lokalnych” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja,  Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Kwota dofinansowania projektu: 2 014 783,23 zł.

Plakat projektu „Zaangażowanie – Zrozumienie – Czas. Wysoka jakość usług opiekuńczych w gminnych środowiskach lokalnych”.

plakat projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst alternatywny do plakatu:

Fundacja Niesiemy Pomoc, Spectrum Research oraz Gmina Miasta Sopotu realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zrozumienie – Zaangażowanie – Czas”

Celem projektu jest zwiększenie liczy trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 014 783,23.

 

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close