Od 1 października podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co 3 lata – ostatnia miała miejsce w 2015 roku, dlatego kolejna przypada na rok 2018.

701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł na osobę w rodzinie wynosi od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia z pomocy społecznej.

Co ważne, z podwyżką progów łączy się zwiększenie podstawowego świadczenia w pomocy społecznej, jakim jest zasiłek stały – od października zasiłek wyniesie 645 zł miesięcznie – o 41 zł więcej niż we wrześniu.

Ponadto podwyżka kryteriów dochodowych oznacza, że więcej osób dorosłych i dzieci będzie mogło skorzystać z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu wsparcia w zakresie dożywiania na lata 2014–2020. Jest to związane z tym, że obowiązujący w nim próg uprawniający do darmowych obiadów stanowi 150 proc. tego, które jest stosowane w pomocy społecznej.