AktualnościWażneWydarzenia

Opieka wytchnieniowa – wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

Osoby, które opiekują się bliskim wymagającym stałej opieki mogą skorzystać w Sopocie z opieki wytchnieniowej. To czas, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, zadbanie o własne zdrowie czy załatwienie wszelkich niezbędnych spraw.

Sopocki MOPS po raz kolejny pozyskał środki z Funduszu Solidarnościowego aby zaoferować dodatkowe wsparcie dla opiekunów. Skorzystać z niego mogą osoby, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują jeśli członek rodziny lub opiekun zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawuje nad nią całodobową opiekę.

–  Członkowie rodziny starając się zapewnić jak najlepszą opiekę swoim niesamodzielnym domownikom, zapominają często o sobie – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Nie mają czasu na odpoczynek, rezygnują z własnego życia, realizacji własnych celów i potrzeb. Czasem wstydzą się prosić o pomoc. Warto jednak zadbać o siebie ponieważ taka wieloletnia opieka jest dużym obciążeniem dla opiekuna i może doprowadzić do wyczerpania. W znalezieniu równowagi pomiędzy niesieniem pomocy, a zadbaniem o własne potrzeby może pomóc opieka wytchnieniowa – podkreśla A. Czekaj.

Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw. W tym czasie podopiecznym zajmuje się wykwalifikowany opiekun, który zapewnia pielęgnację w podstawowym zakresie.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie. Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” realizowany będzie do grudnia 2023 r.

Wsparcie może odbywać się w formie:

  • pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością
  • pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru wojewody (limit do 14 dni)
  • pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program (np. miejsce typu DPS itp. (limit do 14 dni).

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności MOPS będzie uwzględniał faktyczne potrzeby członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

MOPS kwalifikuje do przyznania usługi na podstawie karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, który znajduje się na końcu strony.

Program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 wew. 236, 232.

Karta zgłoszenia_opieka wytchnieniowa 2023

 

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close