AktualnościWażneWydarzenia

Poszukujemy osób do świadczenia opieki wytchnieniowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zatrudni osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w opiece nad osobą niesamodzielną do świadczenia tzw. opieki wytchnieniowej.

– Opieka nad osobą wymagającą stałego wsparcia jest dużym obciążeniem i wyzwaniem dla najbliższej rodziny. Dlatego po raz kolejny pozyskaliśmy środki z Funduszu Solidarnościowego, aby zaoferować dodatkowe wsparcie dla osób, które opiekują się swoim niesamodzielnym krewnym – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Opieka wytchnieniowa to realne odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, będą mogły przeznaczyć czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • Osoby, które posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, lub
  • Osoby, które posiadają co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Opieka wytchnieniowa odbywać się będzie  w domu osoby niesamodzielnej. Może być świadczona 7 dni w tygodniu, w godz. 6.00-22.00 (w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej i jej opiekuna rodzinnego oraz dyspozycyjności opiekuna wytchnieniowego).

Zakres obowiązków opiekuna wytchnieniowego uzależniony będzie od indywidulanej sytuacji i potrzeb osoby niesamodzielnej. Może to być np. wykonywanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych (np. mycie, zmiana pieluchomajtek), pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, spacery, czytanie książek.

Osobie, która będzie świadczyła opiekę wytchnieniową oferujemy zatrudnienie na umowę zlecenie od kwietnia do grudnia 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 551-17-10 wew. 232, 236.

Osoby, które posiadają odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i są zainteresowane współpracą mogą złożyć swoją ofertę do 19 kwietnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, osobiście, za pośrednictwem poczty lub mailowo na adres: mops@mopssopot.pl.

Wymagania dotyczące wykształcenia, doświadczenia oraz dokumentów, które należy złożyć, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –  edycja 2024” realizowany będzie do końca 2024 r. Finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close