Aktualności

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE W SOPOCKIM MOPS-IE

Od wielu lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie stosuje prace społecznie – użyteczne jako istotną formę aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Obecnie w sopockim MOPS-ie, taką formę pracy świadczy czterech mężczyzn w wieku 50 +. Osoby te wykonują prace gospodarczo-porządkowe na terenie MOPS-u oraz porządkują tereny zielone przy ul. Młyńskiej gdzie powstaje Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej.

W ubiegłym tygodniu na prośbę Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – Oddział „Grodzisko w Sopocie”, trzy osoby zostały oddelegowane do pracy na terenie grodziska. Praca polegała na uporządkowaniu i przygotowaniu terenu przyległego do grodziska oraz pawilonu pod uprawę roślin, co stanowić będzie „poletko” archeologii doświadczalnej o charakterze edukacyjnym.

Na prace społecznie użyteczne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, które nie posiadają prawa do zasiłku, są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach tych prac osoby bezrobotne wytypowane przez pracowników socjalnych mogą przepracować maksymalnie dziesięć godzin tygodniowo. Za pracę otrzymują świadczenie nie pozbawiające ich prawa do świadczeń pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne stwarzają warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną ze świadczeń z pomocy społecznej, kształtują aktywne postawy oraz przywracają zdolność pełnienia ról społecznych i zawodowych.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close