Aktualności

PODZIĘKOWANIA DLA PANA JERZEGO WCISŁOWSKIEGO – KIEROWNIKA ŚDS-OA POCZAS SESJI RADY MIASTA SOPOTU

Na piątkowej sesji Rady Miasta Sopotu, prezydent Jacek Karnowski oraz przewodniczący Rady Miasta Wieczesław Augustyniak, uhonorowali odchodzącego na emeryturę wieloletniego kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego, Pana Jerzego Wcisłowskiego.

Laudację odczytała Pani Anna Jarosz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie a licznie przybyli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego zaintonowali 100 lat.

Pan Jerzy Wcisłowski od 31 lat sprawuje funkcję kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego w Sopocie. Z zawodu jest terapeutą zajęciowym. Praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jest Jego wielką pasją. Od samego początku pracy w Ośrodku, przyczynia się do budowy systemu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz bierze czynny udział w tworzeniu i realizacji działań zmierzających do usamodzielnienia i aktywizacji osób niepełnosprawnych. W Jego pracy liczy się dobro i szacunek dla każdego człowieka, które traktuje jako wartość nadrzędną. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się nie tylko z pracownikami Ośrodka, ale także z kadrą pomocy społecznej w województwie pomorskim oraz w kraju poprzez udział w spotkaniach, sympozjach, konferencjach oraz grupach roboczych opracowujących standardy pracy środowiskowych domów samopomocy.

Sopocki Ośrodek, którym kieruje Pan Jerzy Wcisłowski, to pierwszy w Trójmieście i jeden z pierwszych w Polsce, oferujący wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tu uczą się życia na miarę własnych możliwości, przechodzą swoisty trening samodzielności a swoje emocje, myśli i uczucia wyrażają m.in. poprzez sztukę – teatr, muzykę, malarstwo czy fotografię.

Wszystkie działania prowadzone przez zespół Pana Jerzego dostosowane są do indywidualnych możliwości, poziomu i stanu psychicznego poszczególnych osób. Celem prowadzonej terapii jest nauka, bądź podtrzymanie nabytych już umiejętności, rozwijanie samodzielności życiowej, zwiększanie zaradności, wyzwalanie aktywności oraz korygowanie zaburzonych sfer funkcjonowania.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość rozwoju poprzez realizację programu zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Innym ważnym elementem działań Pana Jerzego Wcisłowskiego jest wspieranie i współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników. Praca ta zmierza w kierunku podnoszenia motywacji rodzin do zatrzymania dziecka w domu rodzinnym i odzyskania przez rodzinę poczucia społecznej akceptacji.

Z inicjatywy Pana Jerzego powstały w Ośrodku pracownie tematyczne: rękodzieła, pracownia świec oraz kulinarna. Uczestnicy tworzą m.in. grupę wokalną The Entuzjaści, Drużynę Harcerską Nieprzetartego Szlaku oraz grupę teatralną Teatr Ubogi Relacji. Uczestniczą w przeglądach teatralnych zdobywając laury w kraju i za granicą. Współtworzą gazetkę Świat Ośrodka, uczestniczą w zajęciach ruchowych – m.in. aerobik, tenis stołowy, koszykówka, hipoterapia, basen. W Ośrodku prowadzona jest również biblioterapia oraz dogoterapia.

Ośrodek aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi placówkami terapeutycznymi w zakresie różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

Warto również podkreślić pionierski w skali całego kraju projekt „Mieszkanie treningowe”, które funkcjonuje w Sopocie, a którego inicjatorem był Pan Jerzy Wcisłowski. Tutaj od 2001 roku osoby niepełnosprawne intelektualnie mają możliwość uczyć się samodzielności, m.in. przygotowywania posiłków, utrzymywania czystości, robienia zakupów, organizacji czasu wolnego.

Z inicjatywy Pana Jerzego Wcisłowskiego, wiosną 2013 roku, przy Ośrodku uruchomiono bezpłatną kawiarenkę internetową dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz doświadczających kryzysów psychicznych. Kawiarenka funkcjonuje w ramach Klubu Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Działania Pana Jerzego Wcisłowskiego zostały docenione przez Fundację POLCUL, która przyznała mu nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „pracę na rzecz niepełnosprawnych w Sopocie”.

W 2013 r. za wieloletnią aktywność i nowatorskie spojrzenie na wspomaganie osób niepełnosprawnych intelektualnie, Pan Jerzy Wcisłowski, otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Srebrne Drzewko”.

Należy podkreślić, że dzięki długoletniej pracy Pana Jerzego Wcisłowskiego i Jego zespołu, przy współpracy z opiekunami, osoby niepełnosprawne intelektualnie są wśród nas i żyją aktywnie jako pełnoprawni obywatele tego Miasta.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close