Aktualności

14 KWIETNIA – DZIEŃ LUDZI BEZDOMNYCH

14 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Ludzi Bezdomnych. To nieformalne święto zainicjował twórca stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot – Marek Kotański. Głównym celem tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób bezdomnych.

       Dzień Ludzi Bezdomnych jest dniem kiedy mamy szansę przez moment pochylić się nad problemem najbardziej wyizolowanej i zmarginalizowanej grupy społecznej – OSÓB BEZDOMNYCH. Jest dniem demaskowania i przełamywania stereotypów dotyczących bezdomności. Jest dniem uwrażliwiania świadomości społecznej wśród zwykłych, zabieganych i zajętych codziennością ludzi – młodych i starszych.

             Problem bezdomności i zagrożenia nią dotyczy osób które z różnych, także niezależnych od siebie przyczyn, znalazły się w sytuacji, której własnym staraniem nie są w stanie zmienić. Jako osoby charakteryzujące się licznymi dysfunkcjami prowadzącymi do upośledzenia społecznego, wymagają wsparcia – głównie władz lokalnych odpowiedzialnych za wszystkich mieszkańców niezależnie od ich zamożności i statusu społecznego.

Najczęstszymi przyczynami bezdomności jest eksmisja, czyli prawny nakaz opuszczenia lokalu wydany głównie w związku z zadłużeniem oraz zbycie mieszkania bez możliwości kupna lub zabezpieczenia innego lokalu. Inne przyczyny to brak możliwości powrotu do miejsca zamieszkania lub szans na uzyskanie innego lokalu po opuszczeniu zakładu karnego, szpitala psychiatrycznego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, likwidacji hoteli pracowniczych a także rozpad rodziny, zerwane więzi formalne, brak kontaktu i wsparcia ze strony członków rodziny, przemoc w rodzinie, oraz uzależnienie od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Osoby bezdomne nie muszą być same ze swoimi problemami. W sopockim MOPS-ie                   w Zespole ds. Osób Bezdomnych pracownicy socjalni dysponują szeregiem narzędzi niezbędnych w rozwiązywaniu problemu bezdomności. Podstawowe z nich to praca socjalna oraz zapewnienie schronienia. Najważniejszym jednak elementem jest chęć współpracy w dążeniu do zmiany swojej sytuacji przez osobę bezdomną.

Zadaniem Zespołu ds. Osób Bezdomnych jest prowadzenie i koordynowanie działań skierowanych do środowiska osób bezdomnych, udzielanie pomocy osobom bezdomnym oraz współpraca ze służbami miejskimi na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności. Działania te mają charakter interwencyjny, aktywizujący, utrwalający efekty aktywizacji, a także charakter wspierający, profilaktyczny i edukacyjny.

            Każdy z nas może pomóc osobie bezdomnej. Np. kiedy widzimy osobę bezdomną czy żebrzącą na ulicy, warto poinformować odpowiednie służby, m.in. sopocki MOPS.

Zespół ds. Osób Bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, Al. Niepodległości 759 A pok. 12, tel. 58-551 40 54, godziny przyjęć interesantów: pon. 13.00-15.00, pozostałe dni 8.00- 10.00.

            Osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o problemie bezdomności, sposobach pracy, formach pomocy i współpracy pomiędzy różnymi instytucjami zapraszamy na stronę internetową Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności – www.pfwb.org.pl

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close