PRACOWNICY SOCJALNI SZKOLILI SIĘ Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Z inicjatywy pracowników Działu Pracy Socjalnej, w sopockim MOPS-ie odbyło się kolejne już szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzone zostało przez certyfikowanego ratownika medycznego, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku.

W szkoleniu uczestniczyli przede wszystkim pracownicy socjalni bezpośrednio pracujący w środowisku, którzy wzbogacili i odświeżyli swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ratownik prowadzący szkolenie podkreślał dlaczego warto uczyć się stosowania zasad udzielania pierwszej pomocy,

Program szkolenia obejmował m.in.: podstawowe zasady ratownictwa, znaczenie szybkiego powiadomienia profesjonalnych służb ratowniczych, umiejętność prawidłowego wezwania odpowiednich służb, a także znaczenie stosowania schematu postępowania w przypadku: ran i krwotoków zewnętrznych, oparzeń, złamań, zasłabnięć i epilepsji.

Podczas szkolenia obywały się również zajęcia praktyczne. Uczestnicy na sobie nawzajem sprawdzali jak rozpoznać czy osoba oddycha, ćwiczyli bezpieczne ułożenie nieprzytomnej osoby a na fantomie sztuczne oddychanie.

Szkolenie „Pierwsza pomoc” jest wynikiem budowania współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sopocie.