Praktykanci w sopockim MOPS-ie

Kolejna już grupa studentów z Uniwersytetu Gdańskiego zdobyła praktyczną wiedzę z zakresu pracy socjalnej. W okresie luty – marzec 2019 roku pięcioro studentów z kierunku praca socjalna odbyło praktyki w Dziale Pracy Socjalnej sopockiego MOPS-u w wymiarze 160 godzin. Młodzi ludzie poznali specyfikę pracy pracowników socjalnych z obszaru bezdomności, wsparcia dla rodzin, pomocy seniorom i osobom z  niepełnosprawnościami.

Studenci odwiedzili również lokalne organizacje współpracujące z sopockim Ośrodkiem m.in. Caritas, Centrum Integracji Społecznej, noclegownię dla osób bezdomnych, a także uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Grupę Anonimowych Narkomanów oraz w szkoleniu „Pierwsza Pomoc”.

Praktykanci aktywnie włączali się w działania MOPS-u, uczestnicząc w organizowanych przez Ośrodek wydarzeniach, m.in. warsztaty w sopockich szkołach dotyczące przeciwdziałania przemocy czy happening „Tulipan dla Mieszkańca” z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej.

Życzymy sukcesów na dalszej drodze edukacji i czekamy na młodych pracowników socjalnych.