Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca oprócz pierwszego dnia wiosny obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Data 21 marca (21.03) nie jest przypadkowa, wskazuje ona na trzy chromosomy w 21 parze ludzkiego kariotypu, które wyróżniają osoby z zespołem Downa.

Celem Światowego Dnia Zespołu Downa jest zagwarantowanie osobom z zespołem Downa pełnej akceptacji w społeczeństwie i możliwości korzystania ze swoich praw. Hasło wybrane w 2019 roku jest cytatem z rezolucji ONZ z 25 września 2015 r. na temat konieczności przekształcania świata na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Akcje organizowane tego dnia mają przypomnieć, że każde dziecko i każdy dorosły z zespołem Downa ma takie samo prawo do edukacji, opieki zdrowotnej i życia społecznego jak inni.