AktualnościSeniorzy / NiepełnosprawniWażneWydarzenia

Program samochodowy dla osób z niepełnosprawnością. Rusza drugi nabór wniosków

1 sierpnia rozpoczyna się drugi nabór wniosków do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością, który potrwa do 31 sierpnia. W ramach programu osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i poruszają się na wózku inwalidzkim, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego.

Do czego można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego. tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością, która wymaga poruszania się na wózku inwalidzkim.

Dostosowania powinny być wykonane w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka. Przy takim rozwiązaniu zarówno kierowca, jak i pasażer korzystają z dostosowanego samochodu podróżując na wózku inwalidzkim.  Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowego dostosowanego samochodu osobowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego po spełnieniu warunków.

Kto może skorzystać ze wsparcia

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w ramach programu PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” może uzyskać osoba z niepełnosprawnością, która nie może poruszać się bez użycia wózka i posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Osoby, które składały wniosek w pierwszej turze i został on rozpatrzony negatywnie, mogą złożyć nowy wniosek w kolejnym naborze.

Z programu nie mogą skorzystać osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Nowe zasady w drugiej turze naboru

Decyzją Rady Nadzorczej PFRON wprowadzono nowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.

Według nowych zasad, po upływie terminu składania wniosków w danej turze, w każdym oddziale PFRON tworzy się listę rankingową złożonych wniosków, ułożoną według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Kryteria punktowe, według których podejmowane będą decyzje o przyznaniu dofinansowana są następujące:

 • osoby z niepełnosprawnością w wieku do 65 roku życia – 1 punkt;
 • osoby z niepełnosprawnością w wieku od 4 roku życia – 1 punkt;
 • we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt;
 • 1 punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo. W takim przypadku złożą one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów, wnioski te szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków. Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego oddziału PFRON.

Jak złożyć wniosek

Składanie wniosków o udział w programie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: https://sow.pfron.org.pl/ lub w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu.

Aby złożyć wniosek trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany oraz mieć założone wcześniej konto na platformie SOW. Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do programu.

Wysokość dofinansowania

 • dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością:
  • do 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu
  • nadwyżka między 150.000,00 zł – 250.000,00 zł – 50% nadwyżki
  • nadwyżka między 250.000,00 zł – 300.000,00 zł – 30% nadwyżki
  • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;
 • dla samochodu dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:
  • do 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu
  • nadwyżka między 130.000,00 – 200.000,00 zł – 50%
  • nadwyżka między 200.000,00 zł – 230.000,00 zł – 30%
  • nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

Szczegółowe informacje na stronie PFRON.

fot. freepik

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close