PROJEKT „TWOJA SZANSA” OTWIERA NOWE MOŻLIWOŚCI OSOBOM BEZROBOTNYM

W Sopocie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Twoja Szansa” skierowany do najbardziej oddalonych od rynku pracy mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami, po  50-tym roku życia z niskim lub bardzo niskim wykształceniem.

Celem projektu „Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jest usamodzielnienie się uczestników projektu od pomocy społecznej, co oznacza zdobycie i utrzymanie pracy oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i społecznych.

Spotkanie inaugurujące projekt oficjalnie otworzył Pan Jacek Karnowski, prezydent Miasta Sopotu, który podkreślił, że warto uczyć się nowych umiejętności nawet w wieku dojrzałym i podnosić swoje kompetencje, że w każdym momencie swojego życia  można się przekwalifikować. – Życzę Państwu abyście dobrze wykorzystali ten czas w projekcie, znaleźli pracę i polepszyli swój byt. Życzę Wam szczęścia i odwagi  do zmieniania swojego życia– zwrócił się Prezydent Miasta Sopotu do uczestników projektu.

Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, podkreśliła, że to projekt partnerski, realizowany wspólnie z instytucjami, które mają wieloletnie doświadczenie w aktywizacji osób bezrobotnych.  – Dziękuję partnerom: Towarzystwu im. Św. Brata Alberta, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gdyni oraz Spółdzielni Socjalnej Kooperacja, za to że dzięki wspólnym kompleksowym działaniom możemy dać szansę na lepsze życie osobom, które z różnych powodów mają problem z podjęciem lub utrzymaniem pracy.

Droga do samodzielności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Kooperacja” otrzymał blisko milion złotych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt, który pomoże jego uczestnikom wejść lub powrócić na rynek pracy, a także zwiększy ich kompetencje zawodowe i społeczne. Projekt o łącznej wartości 1 053 190,25 zł otrzymał dofinansowanie w kwocie 895 211, 75 zł., co oznacza jeden z najlepszych wyników, jakie osiągnąć można w tego rodzaju konkursach – dofinansowanie unijne na poziomie 85%.

Uczestnikami projektu są osoby niepracujące, w szczególności powyżej 50 roku życia, także z niepełnosprawnościami, z niskim wykształceniem, które chciałyby rozpocząć nowe lepsze życie: skutecznie i owocnie przygotować się do podjęcia pracy, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, rozwinąć kompetencje społeczne i w rezultacie  – otrzymać wymarzoną pracę. Łącznie na przestrzeni ponad dwóch lat trwania projektu wsparciem objętych zostanie 80 osób, w tym 25 w 2016 roku, a w kolejnych latach – 30 i 25 osób. Czas uczestnictwa w projekcie to minimum 6 miesięcy, w zależności od indywidualnego planu działania i pracy uczestnika.

W ramach projektu odbywa się poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla jego uczestników, odbyły się także warsztaty psychoedukacyjne, trwa pośrednictwo pracy, a już wkrótce ruszą kursy zawodowe. Bo droga do samodzielności to nie tylko rozmowa z pracodawcą i dobrze napisane CV. To dla wielu osób trwale pozostających bez pracy także odwaga w podjęciu ryzyka związanego ze zmianą swojego dotychczasowego życia. To także potrzeba rozmowy z profesjonalistą, który pomoże zaplanować drogę do zdobycia pracy.

Jaką ścieżkę zawodową wybrać, jakie umiejętności pomogą mi w zdobyciu i utrzymaniu pracy, do czego się właściwie nadaję, co i czy w ogóle coś potrafię – to pytania, na które odpowiadają sobie uczestnicy projektu na początku drogi. „Twoja szansa na lepsze życie” – to formuła, która najlepiej streszcza to, czym projekt ma się stać dla jego uczestników.

                Trzy główne kierunki rozwoju dla uczestników projektu to: Centrum Integracji Społecznej, Program Aktywizacja i Integracja lub indywidualna ścieżka wsparcia. Kierunek ten ustalany jest wspólnie z uczestnikiem na podstawie diagnozy przeprowadzonej podczas procesu rekrutacji. Niezależnie od tego, którą drogą będą podążać uczestnicy projektu, otrzymają wsparcie pracownika socjalnego, psychologa i doradcy zawodowego, a także w zależności od potrzeb wsparcie innych specjalistów np. prawnika czy doradcy finansowego. W ramach projektu mogą liczyć na szkolenia zawodowe i specjalistyczne, kursy zawodowe indywidualnie dobrane dla uczestnika, staże zawodowe u pracodawców, wsparcie pośrednika pracy – znalezienie ofert pracy dostosowanych do uczestnika, wsparcie w podejmowaniu własnej inicjatywy – np. własnej działalności gospodarczej, możliwość pomocy finansowej i wreszcie – pracę.

Aktualnie uczestnicy projektu biorą m.in. udział w warsztatach zawodowych, np. remontowo – porządkowym, pielęgnacji terenów zielonych czy opiekuna środowiskowego. Warsztaty odbywają się w instytucjach i organizacjach na terenie Sopotu, m.in. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Zakładzie Oczyszczania Miasta, Centrum Integracji Społecznej czy w schronisku dla zwierząt.

Biuro projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SopocieKolejowa 14, tel. 551 17 10, w. 250

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close