Przygotowanie do akcji „Zima”

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie odbyło się spotkanie przygotowujące do akcji „Zima” dotyczące zasad udzielania pomocy i postępowania z osobami bezdomnymi w okresie zimowym.

Uczestnicy spotkania, przedstawiciele instytucji, które na terenie Sopotu, zajmują się wsparciem osób bezdomnych, m.in.: Urzędu Miasta, MOPS-u, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego, podkreślali jak ważna jest wymiana informacji, szczególnie na temat osób, które przebywają w miejscach niemieszkalnych (altankach, piwnicach, pustostanach). Ważne jest stałe monitorowanie takich miejsc, rozmowa z osobami bezdomnymi i motywowanie ich do zmiany swojej sytuacji. Monitoring prowadzony jest przez pracowników socjalnych MOPS-u wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej lub Policji, systematycznie przez cały rok a w okresie zimowym działania są intensyfikowane.

Służby przypominają najważniejsze zasady:

  • jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy, w szczególności bezdomną, niepełnosprawną, starszą, samotną zawiadom odpowiednie służby
  • nie dawaj pieniędzy, posiłku, napoju osobie bezdomnej, w ten sposób utwierdzisz ją w przekonaniu że może pozostać na „ulicy”, co w przypadku mrozu może doprowadzić do tragedii
  • zabezpiecz miejsca typu: altanki, wiaty śmietnikowe, pustostany, przyczepy.

Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Miasto Sopot współpracuje z organizacjami pozarządowymi, którym zleca i finansuje zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia osobom bezdomnym. Gdy temperatura odczuwalna spada poniżej – 5 C, Miasto Sopot we współpracy z Caritasem uruchamia Zimowy Punkt Interwencyjny, który znajduje się w siedzibie Caritasu przy al. Niepodległości 778. Osoby bezdomne mogą tam przebywać w godzinach wieczornych i nocnych (19.00-7.00) w ciepłym pomieszczeniu przy gorącej herbacie. W sopockim Caritasie osoby bezdomne mogą również skorzystać z łaźni oraz otrzymać ciepły posiłek.

Telefon alarmowy 112

MOPS Sopot 58 551 17 10