Przyłącz się do kampanii „Biała Wstążka” i wyraź swój sprzeciw wobec przemocy

W dniach 1-7 grudnia odbędzie się II Pomorski Tydzień Białej Wstążki. Organizatorzy zachęcają mężczyzn do przypięcia białej wstążki, aby w ten sposób wyrazili swój sprzeciw wobec przemocy do kobiet. Do kampanii przyłączył się również Sopot.

– Przemoc może dotknąć każdego z nas, nie tylko kobiety. Jednak to one zdecydowanie częściej doświadczają agresji ze strony mężczyzn – mówi Andrzej  Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Niestety wiele osób nie potrafi powstrzymać swoich agresywnych zachowań lub potrzeby kontroli i dominacji, przez co cierpią całe rodziny. Aby skutecznie zatrzymać przemoc i przeciwdziałać temu zjawisku, ważne jest aby objąć kompleksowym wsparciem osoby doświadczające przemocy ale także te, które stosują przemoc – podkreśla dyrektor A. Czekaj. W Sopocie mamy szeroką ofertę pomocy. Warto z niej skorzystać. A przede wszystkim, zawsze należy reagować, kiedy obok nas dzieje się komuś krzywda! Pracownicy sopockiego MOPS pełnią całodobowy dyżur pod nr tel. 58 551 17 10. Można do nich zgłaszać sygnały o osobach, które potrzebują wsparcia.

Kampania „Biała wstążka”

Kampania „Biała wstążka” to największa międzynarodowa kampania społeczna adresowana do mężczyzn mająca na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Po raz pierwszy białe wstążki założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 r. postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek, zamordowanych 06.12.1989 r. w budynku Politechniki w Montrealu, przez 25-letniego mężczyznę. Mężczyzna ten nie dostał się na studia politechniczne i obwiniał o to kobiety. Uważał, że nie powinny one studiować na wydziałach nauk ścisłych/ technicznych.

W 2021 roku ONZ zwróciła uwagę na to, że w cieniu COVID-19 dochodzi do „ukrytej pandemii” – globalnego nasilenia przemocy domowej. Na całym świecie odnotowano gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Problem ten dotyczy również Polski, na co zwracają uwagę instytucje i organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy.

Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest zjawiskiem ogólnoświatowym i przybiera różne formy. Jesteśmy jednak przekonani, że zdecydowana większość mężczyzn nie ucieka się do przemocy w relacjach z kobietami – podkreślają organizatorzy kampanii.

Mężczyzno, chłopaku! Zawsze reaguj na przemoc wobec kobiet

 • Nie bądź bierny, jeśli będziesz świadkiem przemocy, wyraź swój sprzeciw
 • Przypnij w dniach 1-7 grudnia białą wstążkę
 • Zrób zdjęcie i opublikuj je w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, itp.)

Sopocki system przeciwdziałania przemocy

Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy wymaga współpracy różnych służb oraz spójnych systemowych rozwiązań. W Sopocki system przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaangażowane są liczne instytucje i organizacje, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, Komenda Miejska Policji, Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Oświaty), Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień – SPZOZ Uzdrowisko Sopot, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach sopockiego systemu przeciwdziałania przemocy, zapewnia m.in.:

 • Pomoc psychologiczną – indywidualne konsultacje psychologiczne w MOPS, w tym w Punkcie Interwencji Kryzysowej (PIK)
 • Zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc oraz grupę wsparcia z elementami psychoedukacji dla kobiet doświadczających przemoc w MOPS – PIK;
 • Pomoc socjalną – pomoc jednorazowa lub długofalowa po wywiadzie sporządzanym przez pracownika socjalnego
 • Całodobowy pobyt w Interwencyjnym Miejscu Noclegowym dla osób i rodzin doświadczających przemocy – w ramach interwencji kryzysowej
 • Pomoc prawną – konsultacje indywidualne dotyczące pomocy osobom uwikłanym w przemoc (realizowane w MOPS)
 • Udział w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzenie procedury Niebieska Karta w MOPS we współpracy z KMP.

Pamiętaj!

Masz prawo do szacunku i godnego traktowania, do własnego zdania i nietykalności cielesnej, masz prawo szukać pomocy, gdy Twoje prawa są łamane.

Jeśli doświadczasz przemocy lub ktoś z Twojego otoczenia,

jeśli jesteś świadkiem przemocy,

REAGUJ, zgłoś to odpowiednim służbom:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sopocie, tel. (58) 551 17 10
 • Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. (58) 550 14 14
 • Komenda Miejska Policji w Sopocie, tel. (58) 521 62 22

Miejsca w Sopocie, gdzie można się zgłosić po pomoc:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
al. Niepodległości 759 a
tel. 58 551 17 10, pon.-pt. w godz. 7.30-15.30
e-mail: zippwr@mopssopot.pl.

Punkt Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
al. Niepodległości 759 a (I piętro)
tel. 58 550 14 14, pon.-pt. w godz. 8.00-20.00
e-mail: pik@mopssopot.pl

Komenda Miejska Policji w Sopocie
ul. Armii Krajowej 112 a
Oficer dyżurny: tel. 58 521 62 22
Kierownik rewiru dzielnicowych: tel. 58 521 63 31
e-mail: kmpsopot@pomorska.policja.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Sopocie
ul. Grottgera 3-5
tel. 58 551 09 22
e-mail: sopot@gdansk.po.gov.pl

Sąd Rejonowy w Sopocie
ul. 1 Maja 10
tel. 58 554 98 00
e-mail: sad@sopot.sr.gov.pl

Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot
ul. 3 Maja 67/69
tel. 58 551 48 75
e-mail: uzaleznienia@zozsopot.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Marynarzy 4
tel. 506 564 879, pon. w godz. 16.00-18.00 lub
tel. 609 691 250, śr. w godz. 9.00-11.00 lub 609 680 954
e-mail: gkrpa@sopot.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie
ul. Władysława IV 23/25
tel. 58 551 51 33
e-mail: ppp@poradniasopot.pl

PLAKAT STOP PRZEMOCY KOBIET

 

 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close