AktualnościWażne

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Asystent osoby z niepełnosprawnością, opieka wytchnieniowa, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu czy opracowany w tym roku Standard Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami – Sopot odpowiadając na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych oraz ich opiekunów wciąż poszerza ofertę wsparcia. Wszystkie propozycje i inicjatywy realizowane przez miejskie instytucje i organizacje mają na celu zapewnienie tym osobom, warunków umożliwiających dobrą jakość życia.

– Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobie z niepełnosprawnością, niesamodzielnej oraz jej opiekunowi, którym często jest bliski krewny, bardzo poprawia jakość życia całej rodziny i pomaga w lepszym jej funkcjonowaniu – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Dlatego w Sopocie od wielu lat budujemy system wsparcia, doskonalimy i rozwijamy nowe formy. Miasto Korzystamy także z dofinansowania, z różnych programów, by wzbogacić ofertę i wzmocnić osoby niesamodzielne i ich opiekunów.

Miasto Sopot w sposób szczególny troszczy się o osoby z niepełnosprawnościami, przeznaczając co roku, oprócz środków z PFRON, własne środki na rehabilitację społeczną. Można otrzymać m.in. dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Dla osób mniej samodzielnych, ważnym wsparciem w codziennych czynnościach jest pomoc Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością. Usługa asystenta zwiększa szansę osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Miasto finansuje profilaktyczne programy zdrowotne skierowane do osób starszych, z niepełnosprawnościami, pomaga w przystosowaniu mieszkania do potrzeb osób niesamodzielnych i niesprawnych, m.in. poprzez dofinansowanie budowy podjazdu dla wózków, przebudowę łazienki czy montaż specjalnych poręczy. Zapewnia również transport dla osób niepełnosprawnych, np. w dotarciu do lekarza.

Na zlecenie Miasta, Polski Komitet Pomocy Społecznej, prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami. Sprzęt dla osób dorosłych, m.in. wózki inwalidzkie, chodziki czy podnośniki wannowe, można wypożyczać na czas nieokreślony.

W zależności od stanu zdrowia, osoby, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mogą skorzystać ze wsparcia opiekunki środowiskowej, która odwiedza je w domu. Ośrodki wsparcia: Dzienny Dom Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci oferują zajęcia, które usprawniają i uczą samodzielności.

Osoby starsze, które wymagają całodobowej opieki, kierowane są do Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Pod koniec 2019 r. otwarto w Sopocie Centrum Opieki Geriatrycznej – wielospecjalistyczny ośrodek geriatryczno-rehabilitacyjny.

Osobom potrzebującym, samotnym i niesamodzielnym Miasto za pośrednictwem Caritas-u zapewnia dowóz ciepłego posiłku do domu, dofinansowując to zadanie. W celu wzmocnienia bezpieczeństwa, osoby najbardziej potrzebujące mają zapewnioną bezpłatną teleopiekę – system przywoławczy, który w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uruchamia system pomocy zawiadamiając najbliższe otoczenie, a w razie potrzeby służby medyczne. Osoby, które potrzebują dodatkowego wsparcia mogą także otrzymać pomoc przy zakupie leków i dogrzaniu mieszkania. Aby więcej osób starszych mogło skorzystać z takiego wsparcia, już w 2004 roku Rada Miasta Sopotu zwiększyła kryterium dochodowego uprawniające do zasiłku na ten cel.

Osoby, które sprawują opiekę nad swoim niesamodzielnym krewnym, mogą skorzystać z Telefonu Wsparcia Opiekuna, który prowadzi sopocki MOPS. Pod numerem 58 341 83 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy, otrzymać kompleksowe informacje o różnych formach wsparcia, a także pomoc psychologiczną.

Miasto Sopot od kilku lat wydaje „Sopocki Informator dla Osób z Niepełnosprawnością”. To kompleksowy zbiór, ułożonych tematycznie informacji, które ułatwią rozwiązywanie problemów życia codziennego, umożliwiając jeszcze pełniejszy udział w życiu miasta. Informator wskazuje jakie prawa przysługują osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom oraz czego można oczekiwać ze strony różnych instytucji.

fot. pixabay

Sopocki Informator dla Osób z Niepełnosprawnościami do pobrania (PDF)

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close