Aktualności

ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA SOPOCKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

W czwartek, 5 września z udziałem partnerów: przedstawicielI Caritas, Towarzystwa Brata Alberta, Rotary Clubu, spółki Aqua Sopot, sopockiego MOPS-u oraz przyszłych użytkowników, symbolicznie rozpoczęliśmy budowę SOPOCKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ. Gospodarzem spotkania był prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Pomagać? Tak, ale mądrze, z głową, tak by nie zrobić krzywdy; dając wędkę a nie rybę. Takie idee przyświecają powstającemu Sopockiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości Społecznej, dzięki pomocy którego bezrobotni sopocianie będą wychodzić z bezrobocia, a osoby bezdomne otrzymają pomoc i wsparcie by mogli stanąć na nogi, by stali się samodzielni.

W ramach Inkubatora działać będzie: Centrum Integracji Społecznej, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Pośrednictwa Pracy, punkt konsultacji psychologicznych oraz spółdzielnia socjalna.

Intencją leżącą u podstaw koncepcji projektu powołania Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej jest podjęcie szeroko rozumianej współpracy różnych podmiotów na rzecz wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sopotu.

Wśród podejmowanych w Inkubatorze form pracy z podopiecznymi, wspomnieć należy: doradztwo zawodowe, warsztaty zawodowe i nabywanie nowych kwalifikacji, edukację społeczną i kształtowanie kompetencji społecznych oraz socjalnych, rozwijanie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, poradnictwo prawne i psychologiczne. Działalność SIPS opierać się może na bazie m.in. centrum integracji społecznej, a następnie spółdzielni socjalnej. Ta ostatnia ma rozpocząć działalność już jesienią br. W czerwcu Rada Miasta Sopotu podjęła uchwały w tej sprawie. Sopocka spółdzielnia  będzie się zdecydowanie różnić od innych tego typu instytucji. Będą tu trafiać osoby, które najpierw przejdą szkolenie lub staż w spółkach i jednostkach organizacyjnych Sopotu. To pierwsza taka instytucja w województwie pomorskim, z wyraźnym udziałem samorządu i organizacji pozarządowych -Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Co istotne, osoby bezrobotne będą zaangażowane w projekt od samego początku. Będą czynnie uczestniczyć na wszystkich jego etapach. Wspólnie rozpoczynamy pierwszy etap – budowę Centrum.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close