Aktualności

SOPOT WSPIERA SENIORÓW

W Sopocie przybywa osób w wieku emerytalnym, które stanowią obecnie 25 % mieszkańców. Miasto podejmuje od wielu lat różne działania na rzecz seniorów aby zapewnić im jak najlepszą jakość życia. Sopocki system wsparcia seniorów koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, który zatrudnia m.in. pracowników socjalnych, psychologów, prawników a część zadań, np. usługi opiekuńcze zleca organizacjom pozarządowym, ponosząc koszty ich realizacji. W zależności od stanu zdrowia, osoby starsze mogą korzystać z pomocy w formie wsparcia dziennego w Dziennym Domu Pobytu, usług opiekuńczych w domu lub pobytu w domu pomocy społecznej. W Sopocie z usług opiekuńczych w domu dofinansowanych przez Miasto korzysta około 250 osób. Usługi opiekuńcze świadczy ok. 90 opiekunek zatrudnionych w trzech organizacjach pozarządowych. Organizacje zapraszane do współpracy, wybierane są w drodze konkursu granowego. Rekrutacją i naborem opiekunek zajmują się organizacje, które je zatrudniają. Organizacje koordynują również i kontrolują pracę swoich opiekunek. Sopocki MOPS, z ramienia Miasta kontroluje pracę organizacji i jakość usług świadczonych przez opiekunki. We współpracy z organizacjami pozarządowymi opracowano lokalny standard usług opiekuńczych, który jest obecnie wdrażany.

Pilotażowo w celu wzmocnienia bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, Miasto zapewnia 15 najbardziej potrzebującym osobom bezpłatną teleopiekę – systemy przywoławcze. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia włączenie przycisku uruchamia system pomocy włączając bezpośrednio najbliższe otoczenie – rodzinę lub sąsiadów a w razie potrzeby również służby medyczne.

Pracownicy socjalni MOPS-u odwiedzają seniorów w domach oraz są w stałym kontakcie z opiekunkami środowiskowymi zatrudnianymi przez organizacje, reagując na wszelkie problemy i sygnały seniorów. Z uwagi na zwiększającą się liczbę osób starszych, które wymagają wsparcia, od września Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym został wzmocniony o kolejnego pracownika socjalnego. Osoby, które potrzebują dodatkowego wsparcia mogą liczyć również na wizytę psychologa u siebie w domu. Seniorom najbardziej potrzebującym, samotnym i niesamodzielnym MOPS zapewnia dowóz ciepłego posiłku do domu.

Sopocki senior może również liczyć na pomoc przy zakupie leków. W tym celu, już w 2004 roku, Rada Miasta Sopotu dała uprawnienia osobom, które w innych gminach nie mogą liczyć na takie wsparcie. Zasiłek na zakup leków może otrzymać osoba samotna, która dysponuje dochodem netto 1100 zł. Miasto Sopot w sposób szczególny troszczy się o osoby niepełnosprawne, przeznaczając co roku, oprócz środków z PFRON, do 100 tys. zł z własnych środków na rehabilitację społeczną.

W celu doskonalenia systemu wsparcia dla seniorów i jeszcze lepszego poznania potrzeb najstarszych mieszkańców Sopotu, sopocki MOPS w okresie od września do grudnia, będzie przeprowadzał badania ankietowe wśród wszystkich osób powyżej 75 roku życia. Osoby odwiedzające seniorów będą jednocześnie informowały o dostępnych w mieście formach wsparcia.

Od wielu lat, Miasto Sopot wraz z partnerami społecznymi, poszukuje rozwiązań adekwatnych do potrzeb i możliwości osób starszych, które pozwolą jak najdłużej utrzymać ich w aktywności i samodzielności. W sytuacji kiedy seniorzy nie mogą już samodzielnie funkcjonować w swoich domach, czeka na nich miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close