Ruszyła kolejna edycja program „Aktywny samorząd”

Od 1 marca osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019. Do końca marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przyjmuje wnioski dotyczące Modułu IIPomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wsparcie w tym zakresie adresowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie może obejmować pokrycie kosztów nauki (czesnego) oraz kosztów kształcenia, np. zakup pomocy naukowych, narzędzi dydaktycznych itp.

W bieżącym roku, w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I, będzie można otrzymać pomoc na różne formy wsparcia. Będzie to m.in. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego. Osoby pracujące będą mogły otrzymać dofinansowanie na zapewnienie opieki dla dziecka, np. wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, także za opiekę niani.

Środki na zadania realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Zachęcam osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”. Środki te mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie, uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym a także dostęp do edukacji – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Szczegółowe informacje dotyczące obszarów i zadań, które będą realizowane w 2019 r. roku oraz druki wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie www.mopssopot.pl w zakładce „Pilotażowy Program Aktywny Samorząd” oraz pod numerem telefonu 58 555 15 76.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie obowiązujące w 2019 r.:

Moduł II (semestr letni) – od 1 marca 2019 r. – 30 marca 2019 r.
Moduł II (semestr zimowy) – od 1 września 2019 r. – 10 października 2019 r.
Moduł I – od 3 czerwca 2019 r – 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
Kolejowa 14
Pokój nr 5 na parterze

Godziny przyjęć:
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 12.00
środa 10.00 – 13.00
czwartek 10.00 – 15.30

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close