Ruszyła kolejna edycja program „Aktywny samorząd”

Od 1 marca osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019. Do końca marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przyjmuje wnioski dotyczące Modułu IIPomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wsparcie w tym zakresie adresowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie może obejmować pokrycie kosztów nauki (czesnego) oraz kosztów kształcenia, np. zakup pomocy naukowych, narzędzi dydaktycznych itp.

W bieżącym roku, w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I, będzie można otrzymać pomoc na różne formy wsparcia. Będzie to m.in. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego. Osoby pracujące będą mogły otrzymać dofinansowanie na zapewnienie opieki dla dziecka, np. wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, także za opiekę niani.

Środki na zadania realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Zachęcam osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”. Środki te mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie, uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym a także dostęp do edukacji – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Szczegółowe informacje dotyczące obszarów i zadań, które będą realizowane w 2019 r. roku oraz druki wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie www.mopssopot.pl w zakładce „Pilotażowy Program Aktywny Samorząd” oraz pod numerem telefonu 58 555 15 76.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie obowiązujące w 2019 r.:

Moduł II (semestr letni) – od 1 marca 2019 r. – 30 marca 2019 r.
Moduł II (semestr zimowy) – od 1 września 2019 r. – 10 października 2019 r.
Moduł I – od 3 czerwca 2019 r – 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
Kolejowa 14
Pokój nr 5 na parterze

Godziny przyjęć:
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 12.00
środa 10.00 – 13.00
czwartek 10.00 – 15.30