SOPOCKI MOPS DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Do zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie dołączyła Pani Karolina, która trzy razy w tygodniu wita Państwa w Punkcie Informacyjnym MOPS-u przy ul. Kolejowej 14. Pani Karolina udziela informacji na temat różnych form wsparcia oferowanych przez sopocki MOPS, kieruje do właściwych działów oraz odbiera połączenia telefoniczne.

Pani Karolina jest również naszym konsultantem w kwestii  dostępności budynku dla osób poruszających się na wózkach.

Jak sama mówi, praca w Ośrodku jest dla niej nowym doświadczaniem, jak również sprawdzianem czy sobie poradzi w nowych okolicznościach. Jest wolontariuszką przy szkolnym kole Caritas. W wolnym czasie lubi gotować, spotykać się z przyjaciółmi oraz rozwiązywać krzyżówki.