Aktualności

SREBRNE DRZEWKO DLA KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY – OŚRODKA ADAPTACYJNEGO W SOPOCIE

Jerzy Wcisłowski, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego MOPS w Sopocie otrzymał Srebrne Drzewko, nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, w uznaniu za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w zakresie polityki społecznej.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 listopada, Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, wręczył nagrody pięciu pracownikom pomocy społecznej z województwa pomorskiego.

– Coroczna nagroda za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego, przyczyni się nie tylko do podniesienia prestiżu zawodu pracownika socjalnego, ale będzie zarazem dużym wsparciem w tworzeniu pozytywnego wizerunku całej grupy zawodowej – podkreśla Marszałek Województwa Pomorskiego.

Jerzy Wcisłowski, pełni funkcję kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego MOPS w Sopocie od 28 lat. – To dzięki wyrozumiałości ze strony osób niepełnosprawnych i ich rodzin pełnienie tej funkcji jest najpierw przyjemnością a potem obowiązkiem – podkreśla Jerzy Wcisłowski.

Uczestnicy Ośrodka zrobili niespodziankę Panu Jerzemu, licznie przybyli z kwiatami oraz odśpiewali 100 lat.

Sopocki Ośrodek, który powstał w 1983 roku, to nie tylko pierwsza w Trójmieście ale również jedna z pierwszych w Polsce placówka, oferującą wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek zapewnia tym osobom możliwość rozwoju poprzez realizację programu zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych z zakresu: uspołecznienia, usamodzielnienia, samoorganizacji czasu wolnego, rozwijania ekspresji artystycznej, doskonalenia sprawności intelektualnej, usprawnienia fizycznego, rehabilitacji i sportu, przystosowania do pracy, integracji ze społecznością lokalną. Uzupełnieniem działań terapeutycznych jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej opieki socjalnej, pielęgniarskiej i pedagogiczno – psychologicznej. Ośrodek realizuje program wspierania rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez konsultacje, poradnictwo, organizację wspólnych imprez.

Najważniejszym osiągnięciem Ośrodka jest uruchomienie w 2001 roku „mieszkania treningowego”, w którym osoby niepełnosprawne intelektualnie przechodzą swoisty trening czynności życia codziennego. Przy Ośrodku działa Klub Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi a na początku tego roku otwarta została bezpłatna kawiarenka internetowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz doświadczających kryzysów psychicznych.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close