Aktualności

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada, sopocki MOPS podsumował projekt „Przyszłość w Twoich rękach”. Udział w tym projekcie pomógł wielu osobom pokonać bariery, usamodzielnić się i otworzył nowy etap w ich życiu.

Dzień Pracownika Socjalnego, to szczególna sposobność do przekazania wszystkim osobom pracującym w obszarze pomocy społecznej, wyrazów uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka – mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Nowocześnie pojmowana pomoc społeczna to nie tylko zasiłki dla najuboższych, ale bardzo bogata i różnorodna oferta usług społecznych, która odpowiada na potrzeby lokalnego środowiska. A dobra jakość tych usług to wynik współpracy wielu instytucji, organizacji i służb z pracownikiem socjalnym – podkreśla Anna Jarosz.

Rolą pracownika socjalnego jest wzmacnianie osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, motywowanie ich do pracy nad sobą i zamiany swojego życia. MOPS pomaga dzieciom i rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym. W pracy socjalnej oprócz pomocy finansowej włączane są elementy aktywnej integracji m.in. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, terapia indywidualna i grupowa, prace społecznie – użyteczne, kursy i szkolenia dla osób nieaktywnych zawodowo.

Sopocki MOPS pozyskuje również środki zewnętrzne na dodatkowe projekty, które pozwalają na włączenie nowych, dodatkowych form wsparcia. Jednym z takich projektów, który sopocki MOPS realizował w latach 2008-2013 jest „Przyszłość w Twoich rękach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców Sopotu. Udział w projekcie umożliwił tym osobom uzupełnienie wykształcenia, podniesienie kwalifikacji zawodowych i dzięki temu zwiększył ich szansę na otwartym rynku pracy.

Ponad połowa ze 186 osób, które uczestniczyły w projekcie podjęła zatrudnienie – mówi Natasza Ligocka-Świerk-koordynator projektu. To nas bardzo cieszy ale najważniejszy jest fakt, że osoby te wyszły z domu i zaczęły zmieniać swoje życie. Udział w projekcie zwiększył ich poczucie własnej wartości, dał im motywację i możliwości. Wielu z nich skorzystało z tej szansy, usamodzielniło się i uniezależniło od pomocy społecznej. Realizacja projektu pozwoliła na wprowadzenie w działaniach pomocy społecznej nowych form pracy z osobami pozostającymi bez zatrudnienia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości. Możliwe było zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych w MOPS-ie i dzięki temu możliwość dogłębnej analizy sytuacji życiowej i problemów z jakimi borykali się uczestnicy projektu oraz indywidualne do nich podejście.

Wsparcie psychologiczne i prawne, doradztwo zawodowe, szkolenie z zakresu kreowania własnego wizerunku, warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, aktywizująco-motywujące, kursy komputerowe dostosowane do umiejętności, indywidualnie dobrane kursy zawodowe, zapewnienie opieki nad dziećmi, to tylko niektóre z działań aktywizujących i wspierających, z których mogli skorzystać uczestnicy projektu.

Dzięki realizacji projektu powstały również dwa mieszkania chronione – dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz dla osób bezdomnych. Osoby te podczas pobytu w mieszkaniu chronionym, przy wsparciu specjalistów, nabywają umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Doświadczenia zdobyte podczas pracy w ramach projektu „Przyszłość w Twoich rękach” kontynuowane są w Dziale Pracy Socjalnej sopockiego MOPS-u a następnie w powstającym Sopockim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close