AktualnościSeniorzy / NiepełnosprawniWażneWydarzenia

Stopniowe wygaszanie orzeczeń o niepełnosprawności przedłużonych w czasie pandemii

6 sierpnia wygasły przepisy, na podstawie których z mocy prawa wydłużony został okres obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Dotyczy to orzeczeń, których termin ważności upłynął w czasie pandemii (a dokładnie od 8 marca 2020 r. do 5 sierpnia 2023 r.), ale został przedłużony na podstawie tzw. przepisów covidowych.

Orzeczenia te będą traciły ważność stopniowo, w trzech terminach, w zależności od tego, kiedy pierwotnie miały utracić swoją ważność. Pierwszy termin upłynie 31 grudnia tego roku. Osoby, które posiadają przedłużone orzeczenia, będą musiały wystąpić o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Orzeczenie straci ważność!

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności będzie upływał po 6 sierpnia 2023 r. nie będą już przedłużane z urzędu. Ich ważność skończy się w terminie określonym w orzeczeniu.

Ważne!

 • Sprawdź do kiedy ważne jest lub było Twoje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Jeżeli otrzymujesz świadczenia z MOPS, które uzależnione są od posiadania orzeczenia, będziesz je otrzymywać do czasu obowiązywania przedłużonego orzeczenia.
 • Aby otrzymywać świadczenia po upływnie terminu ważności orzeczenia, powinieneś dostarczyć do MOPS nowe orzeczenie.

Do kiedy ważne jest przedłużone orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności?
Jak długo otrzymywać będziesz świadczenia, które uzależnione są od posiadania tego dokumentu?

 1. Jeżeli Twoje orzeczenie wygasło w okresie od 12 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – orzeczenie zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 roku;
 2. Jeżeli Twoje orzeczenie wygasło w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – orzeczenie zachowuje ważność do 31 marca 2024 roku;
 3. Jeżeli Twoje orzeczenie wygasło (lub wygaśnie) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 sierpnia 2023 roku – orzeczenie zachowuje ważność do 30 września 2024 roku.

Przedłużone orzeczenia są ważne jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Nie musisz czekać do wyznaczonych terminów. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia możesz złożyć już teraz.

Do otrzymania jakich świadczeń w sopockim MOPS konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności?

 • świadczenia z pomocy społecznej, np. zasiłek stały,
 • świadczenia rodzinne i opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek do zasiłku rodzinnego na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego,
 • opieka wytchnieniowa,
 • wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością,
 • dofinansowanie w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej  (np. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych, wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, likwidacji barier funkcjonalnych, Aktywny samorząd oraz innych programów realizowanych przez PFRON skierowanych do osób z niepełnosprawnościami).

Gdzie mieszkańcy Sopotu mogą złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenia, legitymacje osoby z niepełnosprawnością, karty parkingowe dla mieszkańców Sopotu wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Gdyni.

PZON przyjmuje mieszkańców Sopotu w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Marynarzy 4, parter – sala konferencyjna
tel. 58 521 36 15

W okresie letnim: od 15.06.2023 r. do 29.09.2023 r.
PZON przyjmuje w Sopocie tylko w czwartki, w godzinach: 9.00-14.00.

W pozostałe dni PZON przyjmuje wnioski w siedzibie Zespołu w Gdyni, ul. Władysława IV 43 (budynek Hossa),
poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-14.30.

Kontakt z pracownikami PZON:
tel. 58 880 83 77, 58 880 83 23, e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

W PZON można otrzymać pomoc, m.in. w uzyskaniu:

 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • legitymacji osoby niepełnosprawnej
 • karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna

Art. 10 i art. 23 Ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 852)

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close