AktualnościDzieci i RodzinaWażne

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – tylko dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad członkiem rodziny z niepełnosprawnością. Nowe świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie opiekunom dzieci – do ukończenia 18. roku życia.

Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość łączenia świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową. Oznacza to, że opiekun może dorabiać bez limitu pracując na dowolnych zasadach, również samozatrudnieniu. Otrzymywania świadczeń nie wyklucza również uprawnienie opiekuna do własnego świadczenia emerytalno-rentowego, co do tej pory, obok rezygnacji z pracy i niepodejmowania zatrudnienia, było znacznym ograniczeniem do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.

Nowe przepisy przewidują, że gdy rodzic zajmuje się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest zwiększana o 100 proc. na każde z nich. Wcześniej, niezależnie od liczby dzieci z dysfunkcją zdrowotną, opiekun otrzymywał taką samą kwotę wsparcia.

Rozszerzony został krąg osób wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy, które mogą się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne. Dołączyli do nich: rodzice zastępczy zawodowi i niezawodowi, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ponadto zmodyfikowane przepisy pozwalają otrzymywać świadczenie osobom, które są na rencie i emeryturze.

Zgodnie z nowymi przepisami, opiekun nie straci świadczenia pielęgnacyjnego zaraz po śmierci osoby, którą się opiekuje. Będzie je otrzymywał do końca następnego miesiąca po śmierci osoby wspieranej.

Świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach a nowe przepisy  

Wspomniane zmiany nie mają automatycznego przełożenia na osoby, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do 31 grudnia 2023 r.

Opiekunowie mogą dalej pobierać świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach, albo podjąć decyzję o przejściu na świadczenie na nowych zasadach, co wymaga rezygnacji z tego obecnego.

Ustawa gwarantuje opiekunom zachowanie praw nabytych również wtedy, gdy wygaśnie orzeczenie o niepełnosprawności i osoba wymagająca opieki uzyska nowy dokument, co wiąże się z wydaniem nowej decyzji w sprawie świadczenia.

Decyzja o tym, że opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach wiąże się z tym, że dalej nie będzie on mógł podejmować żadnej pracy i dorobić do świadczenia. Wtedy osoba z niepełnosprawnością, którą się opiekuje nie otrzyma także świadczenia wspierającego. W każdej chwili jednak opiekun będzie mógł zmienić decyzję, zrezygnować ze świadczenia pielęgnacyjnego, które otrzymuje na starych zasadach i złożyć wniosek o ponowne przyznanie świadczenia, który zostanie rozpatrzony na podstawie nowych przepisów.

Więcej w zakładce

Nowe świadczenie pielęgnacyjne

fot. freepik

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close