AktualnościSeniorzy / NiepełnosprawniWażne

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydłużona do 30 września 2024 r.

Orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność została wydłużona po wybuchu pandemii (tzw. orzeczenia covidowe) zachowają swoją ważność do 30 września 2024 r. Dotyczy to również orzeczeń, których okres obowiązywania upłynął po 5 sierpnia 2023 (wtedy uchylone zostały przepisy specustawy covidowej, dające podstawę do przedłużania ważności orzeczeń).

Zmiany te spowodują, że prawo do świadczeń uzależnionych od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, również zostanie przedłużone do 30 września 2024 r. Jednak nie dłużej niż do uzyskania nowego ostatecznego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Osoby, które otrzymują takie świadczenia nie muszą składać nowego wniosku. Decyzja o przedłużeniu prawa do świadczenia zostanie im przyznana z urzędu.

Również osoby, którym orzeczenia wygasły po 5 sierpnia 2023 r. i nie zostały wydłużone z mocy ustawy tzw. „konsumenckiej”, a wypłata świadczeń została zakończona z dniem 31 sierpnia 2023 r. otrzymają świadczenia z wyrównaniem od września 2023 r. Będą je otrzymywały do 30 września 2024 r.

Ważność orzeczeń została przedłużona ze względu na kumulację wniosków, które muszą rozpatrzyć powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Związane jest to m.in. z wygaszaniem tzw. orzeczeń covidowych. Po nowe orzeczenia zgłaszają się też osoby, których dokumenty tracą ważność w zwykłym trybie. Do tego dochodzą jeszcze osoby, które ubiegają się o orzeczenie po raz pierwszy.

Nowe przepisy obowiązują od 30 grudnia 2023 r., czyli weszły w życie zanim upłynął pierwszy z terminów wygaszania orzeczeń covidowych.

Do otrzymania jakich świadczeń w sopockim MOPS konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności?

  • świadczenia rodzinne i opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek do zasiłku rodzinnego na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego
  • świadczenia z pomocy społecznej, np. zasiłek stały
  • opieka wytchnieniowa
  • wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością
  • dofinansowanie w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej  (np. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych, wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, likwidacji barier funkcjonalnych, Aktywny samorząd oraz innych programów realizowanych przez PFRON skierowanych do osób z niepełnosprawnościami).

Ponadto w związku z wydłużeniem okresu ważności orzeczeń do 30 września 2024 r. również karty parkingowe, które dają osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom prawo do korzystania z uprzywilejowanych miejsc postoju, będą ważne do tej daty.

Gdzie możesz złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenia, legitymacje osoby z niepełnosprawnością, karty parkingowe dla mieszkańców Sopotu wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Gdyni.

PZON przyjmuje mieszkańców Sopotu w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Marynarzy 4, parter – sala konferencyjna
tel. 58 521 36 15

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek i czwartek, w godzinach: 9.00-14.00.

W pozostałe dni PZON przyjmuje w siedzibie Zespołu w Gdyni
ul. Władysława IV 43 (budynek Hossa)
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-14.30.

Kontakt z pracownikami PZON:
tel. 58 880 83 77, 58 880 83 23, e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

W PZON można otrzymać pomoc, m.in. w uzyskaniu:

  • orzeczenia o niepełnosprawności
  • legitymacji osoby niepełnosprawnej
  • karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o  szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023 poz. 2768).

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close