Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, który został oficjalnie ogłoszony i uznany 17 kwietnia 2010 roku przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.

Organizacje pozarządowe nazywane są również trzecim sektorem (poza sektorem pierwszym – państwowym oraz drugim sektorem – prywatnym, biznesowym), który nie jest skoncentrowany na osiągnięcie zysku. Celem i misją organizacji pozarządowych jest przede wszystkim działanie w interesie publicznym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie współpracuje z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania publiczne w sferze pomocy społecznej, wspierania rodziny, integracji i reintegracji społeczno–zawodowej. Są to zadania m.in. wspierające dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, bezdomne, rodziny zastępcze czy opiekunów osób niesamodzielnych.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych jest okazją do podziękowania wszystkim organizacjom pozarządowym za ich poświęcenie, wytrwałość  i ogromną pracę, którą wykonują na rzecz społeczeństwa.

Drogie Organizacje!

Z okazji Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie dziękuje za kolejny rok naszej współpracy.
Życzymy Wam nieustającej siły i zapału do realizacji działań, motywacji do podejmowania nowych wyzwań, spełnienia w codziennej pracy oraz satysfakcji i dużo radości na co dzień.