Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu „Aktywny samorząd 2020″

Od 1 marca osoby z niepełnosprawnościami będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” 2020. Do końca marca Miejski Ośrodek Pomocy   Społecznej w Sopocie przyjmuje wnioski dotyczące Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, natomiast do końca sierpnia na Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację  społeczną  i zawodową.

W ramach programu „Aktywny samorząd 2020″ Moduł I można otrzymać dofinansowanie na różne formy wsparcia, m.in.: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, specjalnego oprzyrządowania do samochodu, zakupie wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy zakupie sprzętu elektronicznego oraz szkolenia z obsługi tego sprzętu. Osoby pracujące mogą liczyć na wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, również za opiekę, którą sprawuje niania.

Studenci oraz osoby, które uczą się w szkole policealnej mogą otrzymać dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki (czesnego) oraz kosztów kształcenia, np. zakup pomocy naukowych, narzędzi dydaktycznych itp. Na semestr letni, wnioski można składać do końca marca.

W tym roku, na niektóre zadnia zwiększona została maksymalna kwota dofinansowania, np. na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym można otrzymać do 25 tys. zł. W ubiegłym roku było to 10 tys. zł. Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją słuchu zwiększone zostało do 4 tys. zł. Również wsparcie w opłatach za naukę (czesne) zostało zwiększone do kwoty 4 tys. zł . W niektórych zadaniach zmniejszono wymagany udział własny.

– Zachęcam osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z dofinansowania w ramach programu Aktywny samorząd oraz innych form wsparcia, które mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie
i podnieść komfort życia –  podkreśla A. Czekaj. Oprócz środków  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miasto Sopot od wielu lat wspiera osoby
z niepełnosprawnościami przeznaczając na to własne środki, m.in. na turnusy rehabilitacyjne czy likwidację barier architektonicznych – dodaje A. Czekaj.

Wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd 2020″ należy składać w formie elektronicznej. Darmowy System Obsługi Wsparcia SOW dostępny jest pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mopssopot.pl w zakładce „Pilotażowy Program Aktywny samorząd”. Informacji udziela Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 555 15 76.