AktualnościWażne

ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ – SOLIDARNI Z UKRAINĄ

15 marca obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Zupełnie inaczej miały wyglądać obchody tego święta i inne hasło było przygotowane na ten dzień. Ale 24 lutego wszystko się zmieniło. W obecnej sytuacji, hasło może być tylko jedno: Solidarni z Ukrainą.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej przypadają w szczególnym czasie i mają szczególny wymiar. Wszyscy jednoczymy się z Ukrainą i pomagamy tak jak możemy i potrafimy.

– Nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych rozwiązań – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Dwa lata temu, kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa, przeorganizowaliśmy pracę w MOPS-ie, tak aby w sytuacjach kryzysowych i w obliczu nowych wyzwań społecznych, szybko i skutecznie reagować. W większym stopniu wykorzystujemy nowe technologie i nowe rozwiązania. Obecnie, z uwagi na skalę potrzeb, każdy z pracowników MOPS-u, nie tylko pracownicy socjalni zaangażowany jest w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. W Sopocie, osoby te znajdują bezpieczną przystań, a my staramy się im pomoc odnaleźć w tej trudnej sytuacji i przywrócić nadzieję na lepsze jutro.

Pracownicy MOPS wspomagają uchodźców indywidualnie, poprzez udział w zbiórkach odzieży, żywności, finansowych. Pełnią dyżury w Centrum Wsparcia Ukrainy w Sopocie, zarówno w ciągu dnia, jak i nocne. Podczas takiego dyżuru, robią to co jest niezbędne w danym czasie. Rejestrują osoby, które przybywają do Centrum, udzielają informacji o dostępnych formach pomocy, np. noclegach, posiłkach, konsultacjach z lekarzem. Segregują dary, które przynoszą mieszkańcy. Psycholodzy z MOPS-u prowadzą rozmowy wspierające z uchodźcami. Służą również wsparciem mieszkańcom Sopotu, którzy przyjmują w swoich domach rodziny z Ukrainy po traumatycznych przeżyciach.

Całodobowy numer interwencyjny MOPS, to obecnie przede wszystkim infolinia dotycząca wsparcia uchodźców z Ukrainy. Z jednej strony dzwonią mieszkańcy Ukrainy, aby dowiedzieć się jakie wsparcie mogą otrzymać i gdzie mogą się zgłosić po pomoc. Dzwonią też mieszkańcy Sopotu, którzy oferują wsparcie, najczęściej w formie miejsca do spania, odzieży, lub swojego zaangażowania w wolontariat na rzecz uchodźców. Pracownik MOPS dyżurujący przy telefonie, udziela niezbędnych informacji i kieruje w odpowiednie miejsca.

Jak dodaje dyrektor A. Czekaj, Ośrodek przygotowuje się do realizacji zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. MOPS będzie m.in. zajmował się przyznaniem i wypłatą jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł, które przysługuje na osobę w rodzinie. Uchodźcy wojenni z Ukrainy będą mogli również otrzymać świadczenia rodzinne oraz z pomocy społecznej (m.in. zasiłki, pomoc żywnościową, wsparcie psychologiczne czy usługi opiekuńcze).

Pracownicy socjalni sopockiego MOPS-u mają doświadczenie w pracy z cudzoziemcami, w tym z uchodźcami, którzy od kilku lat przyjeżdżają do Sopotu. Wspierają ich w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, zapewnieniu schronienia, posiłku, załatwianiu spraw urzędowych. Oferują poradnictwo specjalistyczne (m.in. rodzinne, psychologiczne, prawne). Pomagają w adaptacji do nowych warunków oraz integracji z lokalną społecznością.

Obecna sytuacja, ze względu na niezwykle traumatyczne doświadczenia uchodźców wojennych oraz skalę i ilość osób, które potrzebują wsparcia, stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla służb społecznych.

–  Chciałbym podziękować wszystkim osobom, instytucjom oraz organizacjom za wspólne działania – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS Sopot. Aby skutecznie pomagać potrzebna jest wrażliwość, cierpliwość i życzliwe podejście do problemów drugiego człowieka. Ważna jest współpraca i zaangażowanie wielu podmiotów, które umożliwia kompleksowe wsparcie. Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej, życzę nam wszystkim wytrwałości, abyśmy pomimo trudnych okoliczności, znaleźli w sobie siłę i energię do podejmowania nowych wyzwań.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

– Pamiętamy oczywiście o naszych mieszkańcach, w szczególności osobach potrzebujących wsparcia  – podkreśla dyrektor Andrzej Czekaj. Zgłaszając się do Mops-u możecie Państwo liczyć na indywidualne podejście do każdej, nawet najtrudniejszej sprawy. Pracownicy Ośrodka, w swojej pracy kierują się dobrem rodzin i osób oraz ich prawem do samostanowienia i poszanowaniem godności. Bezpośredni kontakt oparty jest na zaufaniu, empatii i szacunku. W naszej pracy ważne jest pochylenie się nad problemem konkretnej osoby, obudzenie w niej nadziei na zmianę, wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej.

Praca socjalna to pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Innymi słowy to współpraca z pracownikiem socjalnym, której celem jest znalezienie rozwiązania problemu, przezwyciężenie trudności i polepszenie jakości życia.

Pracownik socjalny to nie tylko zawód, który wymaga dużych kwalifikacji, to także pewnego rodzaju misja, indywidualne podejście do klientów, nieszablonowe rozwiązywanie problemów, wymagające dużej kreatywności. Pracownik socjalny pomaga w uzyskaniu poradnictwa psychologicznego, prawnego czy rodzinnego. Udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych życiowych spraw.

Pracę socjalną cechuje interdyscyplinarność, co oznacza współpracę z wieloma instytucjami i specjalistami. Formy i metody wsparcia dostosowywane są indywidualnych potrzeb i sytuacji danej osoby. Sopocki MOPS oprócz pracy socjalnej oraz wsparcia finansowego, prowadzi działania aktywizujące,  poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, terapię indywidualną i grupową.

– Szeroko rozumiana praca socjalna przynosi ogromną satysfakcję, gdy podejmowane działania mają odzwierciedlenie w zmianie i rozwoju, który dokonuje się w rodzinach i osobach. Przywrócenie umiejętności samodzielnego życia i świadomość, że dzięki naszej pracy, ktoś poradził sobie z problemami i „stanął na nogi”, to najpiękniejsza nagroda – podkreśla Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora MOPS Sopot.

Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, tel. 58 551 17 10, całodobowo, 7 dni w tygodniu lub na adres e-mail: mops@mopssopot.pl.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close