AktualnościSeniorzy / NiepełnosprawniWażne

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych. To okazja, by zwrócić uwagę na sytuację osób starszych, na ich potrzeby i codzienne problemy. To przypomnienie, że każdy człowiek ma prawo do szacunku i godnego życia, a szczególną troską należy objąć osoby starsze samotne, niesamodzielne, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Sopot odpowiadając na potrzeby osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów stale poszerza ofertę wsparcia. Wszystkie propozycje i inicjatywy realizowane przez miasto mają na celu zapewnienie osobom starszym, z niepełnosprawnością warunków umożliwiających dobrą jakość życia.

Miasto z jednej strony wpiera osoby niesamodzielne i samotne, ale również stwarza możliwości do rozwijania różnych form aktywności. Priorytetem są także działania skierowane do opiekunów.

Różne formy wsparcia osób starszych, niesamodzielnych

W zależności od stanu zdrowia, osoby, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mogą skorzystać ze wsparcia opiekunki środowiskowej, która odwiedza je w domu. Ośrodki wsparcia: Dzienny Dom Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci, oferują zajęcia, które usprawniają i uczą samodzielności.

Osoby, które wymagają całodobowej opieki kierowane są do Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Pod koniec 2019 r. otwarto w Sopocie Centrum Opieki Geriatrycznej – wielospecjalistyczny ośrodek geriatryczno-rehabilitacyjny. Ośrodek wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny. Jest to pierwszy szpital w województwie pomorskim, który kompleksowo opiekuje się osobami starszymi.

Osobom potrzebującym, samotnym i niesamodzielnym Miasto za pośrednictwem Caritas zapewnia dowóz ciepłego posiłku do domu, dofinansowując to zadanie. W celu wzmocnienia bezpieczeństwa, osoby najbardziej potrzebujące mają zapewnioną bezpłatną teleopiekę – system przywoławczy, który w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zawiadamia najbliższe otoczenie, a w razie potrzeby służby medyczne. Osoby, które potrzebują dodatkowego wsparcia mogą także otrzymać pomoc przy zakupie leków i dogrzaniu mieszkania. Aby więcej osób starszych mogło skorzystać z takiego wsparcia, już w 2004 r. Rada Miasta Sopotu zwiększyła kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku na ten cel.

Sopot w sposób szczególny troszczy się o osoby z niepełnosprawnościami, przeznaczając co roku, oprócz środków z PFRON, własne środki na rehabilitację społeczną. Można otrzymać m.in. dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Dla osób mniej samodzielnych ważnym wsparciem w codziennych czynnościach jest pomoc Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością. Usługa asystenta zwiększa szansę osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Miasto Sopot za pośrednictwem MOPS-u od prawie 4 lat oferuje taką formę wsparcia. Pozyskuje również dodatkowe środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i realizuje program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Dzięki temu więcej osób może zostać objętych asystenturą. Obecnie 12 asystentów wspiera 47 mieszkańców Sopotu. W zależności od potrzeb oraz indywidualnej sytuacji, asystent udziela wsparcia m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o swoje otoczenie oraz zaspokajaniu własnych potrzeb, w załatwianiu spraw urzędowych czy podczas wizyt u lekarza. Wspiera również w nawiązywaniu kontaktów społecznych, a także w aktywizacji zawodowej.

Miasto finansuje profilaktyczne programy zdrowotne skierowane do osób starszych, z niepełnosprawnościami, pomaga w przystosowaniu mieszkania do potrzeb osób niesamodzielnych i niesprawnych, m.in. poprzez dofinansowanie budowy podjazdu dla wózków, przebudowę łazienki czy montaż specjalnych poręczy. Zapewnia również transport dla osób niepełnosprawnych, np. w dotarciu do lekarza.

Ciekawym pomysłem jest Wolontariat Sąsiedzki, który łączy osoby starsze, mieszkające samotnie z sąsiadami – wolontariuszami. Czasem trzeba coś załatwić, pomóc w zrobieniu zakupów, w ogródku, nauczyć nowej funkcji telefonu. Ale przede wszystkim seniorom potrzebny jest ktoś, kto po prostu ich wysłucha, odwróci uwagę od chorób i samotności.

Opiekun także może liczyć na wsparcie  

– Opieka nad bliskim, który w wyniku choroby, nieszczęśliwego wypadku bądź zaawansowanego wieku jest niesamodzielny, wymaga przeorganizowania życia całej rodziny – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Kiedy choruje domownik, choruje najbliższe otoczenie. Szczególnie choroba przewlekała wypływa na funkcjonowanie całej rodziny. Dlatego ważne jest, aby objąć kompleksowym wsparciem  także osoby, które opiekują się swoim niesamodzielnym krewnym.

Sopot po raz kolejny przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka Wychnieniowa”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, które opiekują się osobą z niepełnosprawnością – dzieckiem lub dorosłym, posiadającą odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa może odbywać się w domu lub placówce całodobowej. Opiekun może również wskazać miejsce realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Dzięki opiece wytchnieniowej osoby na co dzień kimś się opiekujące, mają czas dla siebie – mogą go przeznaczyć na odpoczynek i regenerację albo na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

Osoby, które sprawują opiekę nad swoim niesamodzielnym krewnym, mogą skorzystać z Telefonu Wsparcia Opiekuna, który prowadzi sopocki MOPS. Pod numerem 58 341 83 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy, otrzymać kompleksowe informacje o różnych formach wsparcia, a także pomoc psychologiczną.

– Czasem nawet kompleksowa pomoc świadczona w domu przez specjalistów nie jest już wystarczająca i trzeba skorzystać ze wsparcia w ośrodku. Taką specjalistyczną całodobową opiekę zapewnia sopocki dom pomocy społecznej – mówi Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora MOPS w Sopocie. –  Aby uzyskać miejsce w DPS, należy zgłosić taką potrzebę w ośrodku pomocy społecznej. Zachęcam do kontaktu z naszymi pracownikami. Udzielą niezbędnych informacji, wytłumaczą wszelkie niejasności i wątpliwości. Jeśli będzie taka potrzeba, pomogą również wypełnić dokumenty, które należy złożyć.

W domu pomocy społecznej może zamieszkać osoba, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować i wymaga całodobowej opieki. Do DPS trafiają nie tylko osoby samotne, ale również te, którym najbliższa rodzina nie jest w stanie zapewnić niezbędnej opieki. W sopockim DPS wyodrębniono również 2 miejsca czasowego pobytu w formie całodobowej opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10 wew. 232, 236.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close