AktualnościSeniorzy / NiepełnosprawniWażne

Opiekujesz się osobą niesamodzielną? Skorzystaj z opieki wytchnieniowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zachęca osoby, które opiekują się bliskim wymagającym stałej opieki do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w formie opieki wytchnieniowej. Oferta skierowana jest do opiekunów dzieci lub osób dorosłych posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

– Osoby, które na co dzień sprawują opiekę nad niesamodzielnym członkiem rodziny, podporządkowują całe życie opiece nad osobą od nich zależną. Angażując się całym sercem i starając się zapewnić jak najlepszą opiekę, często zapominają o sobie i swoich potrzebach – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Stała opieka nad osobą niesamodzielną jest bardzo wyczerpująca fizycznie i psychicznie. Dlatego tak ważne jest aby zapewnić opiekunom możliwość odpoczynku, wytchnienia od często niełatwych obowiązków i chwili tyko dla siebie – podkreśla A. Czekaj.

Sopocki MOPS po raz kolejny pozyskał środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Opieka Wychnieniowa – edycja 2022” aby zaoferować opiekunom dodatkowe wsparcie. Skorzystać z niego mogą osoby, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują jeśli członek rodziny lub opiekun zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawuje nad nią całodobową opiekę.

Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu, zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie. Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowany będzie do grudnia 2022 r.

Wsparcie może odbywać się w formie:

  • pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością
  • pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru wojewody (limit do 14 dni)
  • pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program (np. miejsce typu DPS itp. (limit do 14 dni).

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności MOPS będzie uwzględniał faktyczne potrzeby członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

MOPS kwalifikuje do przyznania usługi na podstawie karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” (załącznik).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 wew. 236.

Karta zgłoszenia_opieka wytchnieniowa_2022

fot. pixabay

 

logotypy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Sopot, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close