AktualnościWażneWydarzenia

Święto pracowników pomocy społecznej

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego a także Dzień Życzliwości. Połączenie tych dwóch świąt nie jest przypadkowe. Życzliwe podejście do drugiego człowieka, szczególna otwartość na jego potrzeby i problemy, to podstawa w pracy na rzecz osób potrzebujących. Czasem drobny gest czy uśmiech,  jest tym największym dobrem i znakiem nadziei, że wszystko można jeszcze w życiu zmienić.

Aby skutecznie wspierać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, niezbędna jest współpraca wielu osób i instytucji. Stąd Dzień Pracownika Socjalnego uważany jest za święto wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

– Ważnym aspektem profesjonalnego pomagania jest współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami oraz całą społecznością lokalną. Wymiana informacji, zasobów i doświadczeń umożliwia bardziej kompleksowe i skuteczne wsparcie osób potrzebujących – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Działamy wspólnie na rzecz poprawy sytuacji naszych mieszkańców, którzy borykają się różnymi problemami, aby zapewnić im godne i bezpieczne warunki życia. I za tę wieloletnią współpracę składam wyrazy szacunku i podziękowania – mówi A. Czekaj.

Działania MOPS Sopot na rzecz osób potrzebujących

Nowoczesna pomoc społeczna to dynamiczny system, który dostosowuje się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. To nie tylko pomoc finansowa lecz bogata oferta usług społecznych, która odpowiada na potrzeby mieszkańców.

Sopot od wielu lat nastawiony jest na indywidualizację pracy socjalnej oraz wdrażanie aktywnych form integracji społecznej. Kontrakt socjalny, asystentura, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, terapia indywidualna i grupowa, to standardowe narzędzia wykorzystywane przez pracowników sopockiego MOPS. Ważne jest indywidualne podejście do każdej osoby potrzebującej i wsparcie dopasowane do jej konkretnych potrzeb i możliwości.

Działamy w wielu różnych obszarach, takich jak: wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji finansowej, zapewnienie opieki nad dziećmi, opieka nad osobami starszymi, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, pomoc osobom doświadczającym przemocy,  wsparcie osób w kryzysie bezdomności czy doświadczających innych sytuacji kryzysowych.

Rolą pracownika socjalnego jest wzmacnianie osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, motywowanie ich do pracy nad sobą i zmiany swojego życia.

Pracownik socjalny wspiera w znalezieniu rozwiązania problemów, które uniemożliwiają samodzielne zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych. Udziela wskazówek i informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy. Pomaga w uzyskaniu poradnictwa psychologicznego, prawnego czy rodzinnego. Daje oparcie osobie lub rodzinie w jej trudnej sytuacji ale nie wyręcza jej w rozwiązaniu problemu. Wspiera w odzyskaniu wiary we własne siły niezbędne do pokonania barier psychologicznych czy społecznych a w rezultacie poprawy swojej sytuacji życiowej, usamodzielnienia i uniezależnienia od pomocy społecznej.

Ważnym elementem w naszej pracy jest profilaktyka oraz edukacja społeczna. Od ponad 9 lat prowadzimy w sopockich szkołach zajęcia edukacyjne, których celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na potrzeby osób w kryzysie bezdomności, chorych, starszych,  z niepełnosprawnościami, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. To takie lekcje wrażliwości i dobrego, właściwego pomagania.

W sopockich szkołach prowadzimy także warsztaty uwrażliwiające na przemoc. Celem tych warsztatów jest zwrócenie uwagi na różne przejawy złości, agresji i przemocy oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z nimi.

Jeśli ktoś z Państwa, z Waszej rodziny, sąsiadów czy znajomych znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebuje wsparcia, może liczyć na naszą pomoc. Zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszego ośrodka: tel. 58 551 17 10,
e-mail:mops@mopssopot.pl.

Życzenia od pracowników oraz dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wyrazy szacunku oraz podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w działania na rzecz mieszkańców Sopotu, którzy zmagają się z trudnościami życiowymi.

Dziękuję za otwartość, życzliwość i wrażliwość na drugiego człowieka, za niesienie pomocy, tam gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Życzę, by każdy dzień przynosił satysfakcję  z wykonywanej pracy. Wytrwałości i energii do podejmowania kolejnych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności.

W imieniu pracowników oraz dyrekcji
Andrzej Czekaj
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

 

 

 

 

 

 

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close