W Sopocie odbyła się konferencja „Słowa, które ranią”

W Urzędzie Miasta Sopotu odbyła się konferencja pt. Słowa, które ranią” skierowana do specjalistów. Uczestniczyły w niej osoby, które pracują z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi doświadczającymi przemocy.

W programie konferencji znalazły się zagadnienia związane z przemocą psychiczną wobec dzieci i dorosłych. Problem ten przedstawiony został zarówno z perspektywy ofiary jak i sprawcy.

Prokurator Agnieszka Gorczyńska skupiła się na ochronie prawnej ofiary przemocy psychicznej. Przedstawiła m.in. jak udowodnić winę i jakie dowody tej winy zebrać, aby udokumentować fakt przemocy psychicznej przed Sądem.

Adam Chojacki – psycholog interwent i terapeuta w Punkcie Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot podczas prelekcji „I zaproszę Cię do mojego piekła …” przedstawił zagadnienie przemocy psychicznej z perspektywy sprawcy. Podkreślił jak ważna i trudna jest praca ze sprawcą przemocy nad zmianą jego agresywnych zachowań. Jakie jest żródło zachowań przemocowych.

Na temat ryzyka pojawienia się zachowań agresywnych w zaburzeniach psychicznych mówił Maciej Węgielnik – lekarz, specjalista psychiatra.

Natomiast Jolanta Zmarzlik – specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę skupiła się na przemocy psychicznej stosowanej wobec dzieci, podkreślając, że słowa ranią dziecko na całe życie.

Organizatorzy konferencji: Sopocki Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni przy wsparciu Urzędu Miasta Sopotu.