Aktualności

W SOPOCIE POWSTAJE INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

W Parku Grodowym na terenie, którego powstanie Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, prace porządkowe rozpoczęto w nietypowy sposób – wspólnym sprzątaniem i grillowaniem. Uczestniczyło w nim około 30 osób, m.in. bezrobotni wykonujący prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Sopocie oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie przy wsparciu Zakładu Oczyszczania Miasta. Prace porządkowe na terenie Parku nadal będą kontynuowane. Równolegle prowadzona będzie inwentaryzacja zabytkowego budynku oraz parkowego drzewostanu.

Prezydent Sopotu, Pan Jacek Karnowski podziękował za wspólną akcję i zapewnił, że prace przy budowie Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej traktuje priorytetowo. Już niedługo chcemy ruszyć z programem aktywizacji zawodowej – mówił podczas spotkania.

Intencją leżącą u podstaw koncepcji projektu powołania Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej jest podjęcie szeroko rozumianej współpracy różnych podmiotów na rzecz wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sopotu. List intencyjny w sprawie powołania Inkubatora podpisał m.in. Sopot International Rotary Club, który zadeklarował wsparcie w wyposażeniu nowopowstającego podmiotu.

Miasto zamierza utworzyć Sopocki Inkubator Przedsiebiorczości Społecznej (SIPS), dzięki któremu najsłabsi członkowie naszego środowiska m.in. bezdomni, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, będą mogli samodzielnie funkcjonować we wspólnocie lokalnej – mówi Marcin Nowakowski, który z ramienia sopockiego MOPS-u koordynuje prace przy tworzeniu Inkubatora.

Celem głównym projektu jest propagowanie i rozwijanie idei obywatelskiego uczestnictwa w życiu społecznym. Wśród podejmowanych w Inkubatorze form pracy z beneficjentami, wymienić można doradztwo zawodowe, warsztaty zawodowe i nabywanie nowych kwalifikacji, edukację społeczną i kształtowanie kompetencji społecznych oraz socjalnych, rozwijanie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, poradnictwo prawne i psychologiczne. Działalność SIPS opierać się może na bazie m.in. centrum integracji społecznej, a następnie spółdzielni socjalnej.

Efektem docelowym będzie powstanie podmiotu osadzonego w filozofii ekonomii społecznej, który da szansę na skuteczną reintegrację społeczną oraz zawodową oraz wzmocnienie postaw społecznych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

Przedsięwzięcie oparte o funkcjonujące w ramach SIPS podmioty ekonomii społecznej może być wspierane ze strony samorządu np. w postaci zlecania lokalnego systemu usług.

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close