WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO – O SPOSOBACH PRZECIWDZIAŁANIA EKSPLOATACJI PRACOWNIKÓW – KONFERENCJA

W imieniu polskiego Oddziału Armii Zbawienia oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi zapraszamy do udziału w konferencji  pt. Współczesne niewolnictwo – o sposobach przeciwdziałania eksploatacji pracowników.

Konferencja odbędzie się 21 września 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka przy Placu Słowiańskim 5.

Jednym z prelegentów będzie Maciej Azarewicz- pracownik socjalny sopockiego MOPS-u, koordynator Sekcji ds. Osób Bezdomnych, jednocześnie członek Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi  Ludźmi, który przedstawi zagadnienie handlu ludźmi w kontekście ustawy o pomocy społecznej.

Zaproszenie na konferencję skierowane jest do organizacji i służb, których klienci i podopieczni znajdują się w potencjalnej grupie ryzyka. Bezrobotne kobiety i mężczyźni wyjeżdżający do prac sezonowych, osoby bezdomne, w trudnej sytuacji życiowej, młodzież stawiająca pierwsze kroki w samodzielności – wszyscy szukają dla siebie lepszej przyszłości. Często jednak nie mając dość wsparcia w otoczeniu, zbytnio polegają na słowie pracodawcy. Skuteczne przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu wymaga wiedzy oraz współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Konferencja będzie okazją do pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń i kontaktów, ale także wypracowania sposobów reagowania w ewentualnym zetknięciu z sygnałami współczesnego niewolnictwa.

Zgłoszenia udziału przyjmuje Joanna Starczewska: tel. 733 782 558, joanna.starczewska@ armia-zbawienia.pl do 12 września. Ilość miejsc ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Program konferencji:

10.00-10.20 Otwarcie konferencji:

– Joanna Trela, Kierownik Projektu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu Armii Zbawienia

– kpt. SG Robert Mroczek, Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

– Burmistrz Miasta Malborka p. Marek Charzewski

– mjr Caroline James, Dyrektor Regionalna ds. Służby wśród Kobiet, Dowództwo Regionalne Armii Zbawienia Polska

– kpt. pom. Krzysztof Steiner, Dowódca Placówki w Malborku

 

10.20-12.00 Wystąpienia prelegentów:

– Współczesne niewolnictwo – trendy w pigułce
Joanna Starczewska
Asystentka projektu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Współczesnego Niewolnictwa. Punkt Weryfikacji Ofert Pracy przy Armii Zbawienia w Malborku

– Wzrost imigracji ekonomicznej w kontekście wykorzystywania osób do pracy przymusowej. Zwalczanie handlu ludźmi. Doświadczenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
kpt. SG Robert Mroczek
Koordynator Morskiego Oddziału Straży Granicznej do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Przewodniczący Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi  Ludźmi.

– Zidentyfikowane formy handlu ludźmi przez pomorską Policję.
nadkom.  Elżbieta Żelechowska-Litka
Koordynator do Spraw Handlu Ludźmi. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.
Zastępca Przewodniczącego Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

– Handel ludźmi w kontekście ustawy o pomocy społecznej.
Maciej Azarewicz
Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.
Członek Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi  Ludźmi.

– Usługi EURES. Bezpieczne wyjazdy do pracy zagranicą.
Ewa Staniewicz
Doradca Eures. Wydział Pośrednictwa Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

– Nadużycia pracodawców wobec cudzoziemców w Polsce
Klaudia Iwicka
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.

12.00-12.30 PRZERWA

12.30-14.00 Część warsztatowa
Studium przypadku – praktyczne wykorzystanie wiedzy nt. rozpoznawania sygnałów zniewolenia przez pracę.