Sopoccy seniorzy zadowoleni z usług opiekuńczych – podsumowanie badań ankietowych

Najstarsi mieszkańcy Sopotu, którzy korzystają z usług opiekuńczych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie bardzo pozytywnie ocenili w ankietach jakość tych usług. Również praca opiekunek środowiskowych oraz pracowników socjalnych została przez nich oceniona bardzo wysoko.

Sopocki MOPS przygotował raport z badania jakości usług opiekuńczych na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród sopockich seniorów w marcu tego roku. Badanie ankietowe przeprowadzali studenci kierunku praca socjalna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, którzy odbywali praktyki zawodowe w sopockim MOPS-ie.

Głównym celem badania ankietowego była ocena jakości usług świadczonych w ramach systemu pomocy społecznej, pracy opiekunek świadczących usługi oraz pracowników socjalnych a także przyjrzenie się sytuacji życiowej osób z nich korzystających. Ankieterzy odwiedzający sopockich seniorów, przekazywali również specjalne kasetki na leki oraz ulotki na temat różnych form wsparcia oferowanych seniorom przez Miasto.

– W Sopocie w ciągu roku z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania za pośrednictwem MOPS-u korzysta średniomiesięcznie 250 osób. Usługi te świadczy ok. 100 opiekunek zatrudnionych w dwóch organizacjach pozarządowych wybieranych w drodze konkursu granowego. Rekrutacją i naborem opiekunek zajmują się organizacje, które je zatrudniają – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Pracę swoich opiekunek koordynują i kontrolują organizacje, sopocki MOPS natomiast, z ramienia Miasta kontroluje pracę organizacji i jakość usług świadczonych przez opiekunki.

Pozytywny obraz usług opiekuńczych

Z przedstawionych w najnowszym raporcie wyników badania wyłania się pozytywny obraz usług opiekuńczych a także pracy opiekunek środowiskowych i pracowników socjalnych. Osoby korzystające z poszczególnych form usług były w zdecydowanej większości zadowolone z ich jakości. Najczęściej korzystano z pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np. z pomocy w dokonywaniu zakupów i dostarczania ich do domu (82,7%), pomocy w realizacji recept (74,7%) oraz w czynnościach gospodarczych i utrzymywaniu czystości najbliższego otoczenia (65,3%). Najmniej osób korzystało z pomocy w opiece higienicznej i pielęgnacji.

– Może to wynikać z faktu, iż większość badanych sama radziła sobie z tego typu czynnościami – podkreśla Marlena Jasnoch – z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Natomiast zadania, które wiążą się z wyjściem z domu, np. zrobienie zakupów, realizacja recept czy opłacenie rachunków a także sprzątanie – ze względu na podeszły wiek i niepełnosprawność – stanowiły dla ankietowanych wyzwanie. Należy zauważyć, że średnia wieku badanych wynosiła 80 lat lub więcej. Osoby te często posiadały znaczny stopień niepełnosprawności (73,1% osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności było niepełnosprawnych w stopniu znacznym) i oceniały swój stan zdrowia jako zły (łącznie 73,3% wszystkich odpowiedzi). Zwykle były to osoby samotnie zamieszkujące (82,7%), którym wsparcie opiekunki było na niezbędne do funkcjonowania i utrzymywania jakichkolwiek kontaktów społecznych w życiu codziennym. Ponad połowa badanych korzystała z pomocy opiekunki od ponad 3 lat (52%).

Osoby ankietowane bardzo wysoko oceniły pracę opiekunek środowiskowych jak również pracowników socjalnych, uznając ich za osoby sumienne, fachowe, kulturalne oraz chętne do pomocy. Zdecydowana większość ankietowanych seniorów poleciłaby korzystanie z usług opiekuńczych osobom potrzebującym (89,3%).

Wprowadzenie standardu przyczynia się do poprawy jakości życia osób starszych

Badanie jakości usług opiekuńczych przeprowadzane jest w Sopocie od 2008 roku. Pierwsze badania zostały przeprowadzone w wyniku udziału przedstawicieli sopockiego MOPS-u i Urzędu Miasta Sopotu w pierwszej edycji Grupy Wymiany Doświadczeń w zakresie pomocy społecznej, której spotkania odbywały się w ramach projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”.

W czerwcu 2010 r., Miasto Sopot wprowadziło „Lokalny standard usługi opiekuńczej” opracowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi świadczącymi usługi. Standard określa zasady i kompetencje obowiązujące wykonawców i odbiorców usług oraz ich rodzin i opiekunów środowiskowych.  – Wprowadzenie standardu przyczyniło się do większej profesjonalizacji usług – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor sopockiego MOPS-u, a tym samym do poprawy jakości życia osób starszych korzystających z usług.