Aktualności

Sopoccy seniorzy zadowoleni z usług opiekuńczych – podsumowanie badań ankietowych

Najstarsi mieszkańcy Sopotu, którzy korzystają z usług opiekuńczych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie bardzo pozytywnie ocenili w ankietach jakość tych usług. Również praca opiekunek środowiskowych oraz pracowników socjalnych została przez nich oceniona bardzo wysoko.

Sopocki MOPS przygotował raport z badania jakości usług opiekuńczych na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród sopockich seniorów w marcu tego roku. Badanie ankietowe przeprowadzali studenci kierunku praca socjalna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, którzy odbywali praktyki zawodowe w sopockim MOPS-ie.

Głównym celem badania ankietowego była ocena jakości usług świadczonych w ramach systemu pomocy społecznej, pracy opiekunek świadczących usługi oraz pracowników socjalnych a także przyjrzenie się sytuacji życiowej osób z nich korzystających. Ankieterzy odwiedzający sopockich seniorów, przekazywali również specjalne kasetki na leki oraz ulotki na temat różnych form wsparcia oferowanych seniorom przez Miasto.

– W Sopocie w ciągu roku z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania za pośrednictwem MOPS-u korzysta średniomiesięcznie 250 osób. Usługi te świadczy ok. 100 opiekunek zatrudnionych w dwóch organizacjach pozarządowych wybieranych w drodze konkursu granowego. Rekrutacją i naborem opiekunek zajmują się organizacje, które je zatrudniają – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Pracę swoich opiekunek koordynują i kontrolują organizacje, sopocki MOPS natomiast, z ramienia Miasta kontroluje pracę organizacji i jakość usług świadczonych przez opiekunki.

Pozytywny obraz usług opiekuńczych

Z przedstawionych w najnowszym raporcie wyników badania wyłania się pozytywny obraz usług opiekuńczych a także pracy opiekunek środowiskowych i pracowników socjalnych. Osoby korzystające z poszczególnych form usług były w zdecydowanej większości zadowolone z ich jakości. Najczęściej korzystano z pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np. z pomocy w dokonywaniu zakupów i dostarczania ich do domu (82,7%), pomocy w realizacji recept (74,7%) oraz w czynnościach gospodarczych i utrzymywaniu czystości najbliższego otoczenia (65,3%). Najmniej osób korzystało z pomocy w opiece higienicznej i pielęgnacji.

– Może to wynikać z faktu, iż większość badanych sama radziła sobie z tego typu czynnościami – podkreśla Marlena Jasnoch – z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Natomiast zadania, które wiążą się z wyjściem z domu, np. zrobienie zakupów, realizacja recept czy opłacenie rachunków a także sprzątanie – ze względu na podeszły wiek i niepełnosprawność – stanowiły dla ankietowanych wyzwanie. Należy zauważyć, że średnia wieku badanych wynosiła 80 lat lub więcej. Osoby te często posiadały znaczny stopień niepełnosprawności (73,1% osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności było niepełnosprawnych w stopniu znacznym) i oceniały swój stan zdrowia jako zły (łącznie 73,3% wszystkich odpowiedzi). Zwykle były to osoby samotnie zamieszkujące (82,7%), którym wsparcie opiekunki było na niezbędne do funkcjonowania i utrzymywania jakichkolwiek kontaktów społecznych w życiu codziennym. Ponad połowa badanych korzystała z pomocy opiekunki od ponad 3 lat (52%).

Osoby ankietowane bardzo wysoko oceniły pracę opiekunek środowiskowych jak również pracowników socjalnych, uznając ich za osoby sumienne, fachowe, kulturalne oraz chętne do pomocy. Zdecydowana większość ankietowanych seniorów poleciłaby korzystanie z usług opiekuńczych osobom potrzebującym (89,3%).

Wprowadzenie standardu przyczynia się do poprawy jakości życia osób starszych

Badanie jakości usług opiekuńczych przeprowadzane jest w Sopocie od 2008 roku. Pierwsze badania zostały przeprowadzone w wyniku udziału przedstawicieli sopockiego MOPS-u i Urzędu Miasta Sopotu w pierwszej edycji Grupy Wymiany Doświadczeń w zakresie pomocy społecznej, której spotkania odbywały się w ramach projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”.

W czerwcu 2010 r., Miasto Sopot wprowadziło „Lokalny standard usługi opiekuńczej” opracowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi świadczącymi usługi. Standard określa zasady i kompetencje obowiązujące wykonawców i odbiorców usług oraz ich rodzin i opiekunów środowiskowych.  – Wprowadzenie standardu przyczyniło się do większej profesjonalizacji usług – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor sopockiego MOPS-u, a tym samym do poprawy jakości życia osób starszych korzystających z usług.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close