Zapraszamy na Forum Dla Rodziny „Zdrowe relacje – Kapitał przyszłości”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza na Forum Dla Rodziny „Zdrowe relacje – kapitał przyszłości”, które odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w godzinach 9.30 – 15.30 w Sopotece (Sopot Centrum, II. p.) ul. Tadeusza Kościuszki 14 w Sopocie. Forum przygotowane zostało przez pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny.

Forum skierowane jest do mieszkańców Sopotu oraz specjalistów pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą.

Celem Forum jest podniesienie wiedzy z zakresu wpływu emocji na relacje rodzic-dziecko, ukazanie konsekwencji zachowań niepożądanych u dzieci i młodzieży, a także ukazanie uważności na problemy społeczne dotykające rodziny.

Udział w Forum jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji można dokonać on-line (forumdlarodziny.mopssopot.pl)

Prelegenci Forum to specjaliści – praktycy z różnych dziedzin, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, m.in. psychiatra, psycholog, socjolog.

Pamiętaj! Twoje zdrowe relacje z dzieckiem zaowocują w przyszłości!

Program Forum dla Rodziny:

9.30-10.00 Rejestracja Uczestników

10.00-10.15 Otwarcie Forum / Przywitanie gości

10.15-11.00 „Dlaczego w świecie cyfrowym tak ważne są relacje. Relacja rodzic –  dziecko” / Maciej Dębski (lider fundacji „Dbam o mój zasięg”, socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich)

11.00-11.45 „Biologiczne konsekwencje niewystarczającej opieki i troski rodzicielskiej w okresie wczesnoszkolnym”/ Anita Sumiła (psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i psychotraumatolog, zajmujący się terapią dzieci i młodzieży)

11.45-12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00-12.45 „O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Terapeutyczna grupa młodzieżowa – dlaczego to dobry pomysł”/ Joanna Bujko (psycholog, psychoterapeuta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie zajmujący się m.in. psychoterapią z dzieci i młodzieży

12.45-13.15 Prezentacja oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie / Regina Osika (Pedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie)

13.15-14.00 „Konsekwencje zachowań niepożądanych i ryzykownych wśród dzieci i młodzieży”/ Zespół ds. Nieletnich KMP Sopot – Joanna Włodarska i Iwona Wiśniewska (przedstawicielki Komendy Miejskiej Policji w Sopocie zajmujące się pracą profilaktyczną z młodzieżą)