Zapraszamy na spotkania informacyjne Wolontariatu Sąsiedzkiego

W Sopocie seniorzy stanowią liczną grupę. Są wśród nich osoby aktywne ale też osoby schorowane, które potrzebują wsparcia. Chcemy uwrażliwić sąsiadów na potrzeby osób starszych, mieszkających tuż obok nas. Pomoc w zakupach, chwila rozmowy przy herbacie, krótki spacer to często niezwykła zmiana dla seniora/seniorki którzy większość czasu spędzają samotnie. 

Obecnie większość wolontariuszy – sąsiadów działa na Brodwinie, chcemy rozszerzyć działania na wszystkie dzielnice Sopotu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wolontaryjnych działaniach sąsiedzkich? Może zostaniesz wolontariuszem/wolontairuszką albo znasz osobę, która chciałaby skorzystać z takiego wsparcia?

Przyjdź na spotkanie z animatorką wolontariatu do Sopockich Domów Sąsiedzkich w listopadzie,

• 9 listopada „Dom Sąsiedzki „Broadway” Filia 7 MBP
Brodwino ul. Kolberga 9 godz. 18:00

• 12 listopada „Dom Sąsiedzki Potok”
Kamienny Potok ul. Kraszewskiego 31 godz. 17:00

• 16 listopada „ Dom Sąsiedzki Koc i Książka” Filia 5 MBP
ul. Kazimierza Wielkiego 14, godz. 17:00

• 19 listopada „Dom Sąsiedzki „Centrum” Filia „Dworek Sierakowskich”
ul. Czyżewskiego 12 godz. 17:00

• 20 listopada „DS Centrum” Filia „Dwie Zmiany”
Bohaterów Monte Cassino 31 godz. 17:00

Więcej na www.wolontariat.sopot.pl

Wolontariat Sąsiedzki jest projektem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie i Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji.