19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – kampania i warsztaty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W ramach tej kampanii zaprasza na bezpłatne warsztaty: „Męska sprawa” – warsztat rozwojowy dla mężczyzn oraz „Rozmawiam, więc chronię” – warsztat dla rodziców.  

Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Kampania organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce działania związane z kampanią koordynuje Fundacja po DRUGIE.

Idee kampanii to walka o wolność, bezpieczeństwo, godność i szacunek wobec dzieci i młodzieży. W trakcie trwania kampanii, co roku przez pierwszych 19 dni listopada przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Punkt Interwencji Kryzysowej przygotował dwa warsztaty, które odbędą się w listopadzie w Sali konferencyjnej MOPS-u, al. Niepodległości 759a, w godzinach 16.00-19.30. Warsztaty poprowadzą psychologowie z sopockiego PIK-u. Ilość miejsc ograniczona, zapisy pod nr tel. 58 550 14 14.

  1. ROZMAWIAM, WIĘC CHRONIĘ – warsztat dla rodziców o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o jego cielesności i bezpieczeństwie, 9.11.2018, 16.00 – 19.30

Większość rodziców uważa, że powinno się rozmawiać z dzieckiem na temat ewentualnych zagrożeń czy „potencjalnie niebezpiecznych osobników”, ale jednocześnie rodzice obawiają się takich rozmów, nie wiedzą jak się do nich zabrać, wahają się – czy to już, czy aby nie za wcześnie.

Jak zatem rozmawiać, aby nie wystraszyć dziecka i nie przeładować skomplikowanymi instrukcjami? Temu właśnie ma służyć nasz warsztat, wychodzący od barier i blokad komunikacyjnych, a prowadzący do wspierania dziecka w jego prawie do powiedzenia „NIE”, prawie do granic, do zaufania sobie i swoim odczuciom.

Podczas warsztatu poruszane będą m.in. następujące tematy:

  • wzmacnianie u dziecka świadomości własnych odczuć, zaufania do nich i możliwości komunikowania tego otoczeniu,
  • prawo dziecka do mówienia „NIE” i respektowania tego przez rodzica,
  • ćwiczenia dotyczące rozpoznawania przez dziecko „dobrych i złych tajemnic”,
  • prawa dziecka do decydowania o swoim ciele oraz szczególnego chronienia intymnych części ciała.
  1. „MĘSKA SPRAWA – warsztat rozwojowy dla mężczyzn”, 19.11.2018, 16.00 – 19.30

Co to znaczy być mężczyzną we współczesnym świecie? Jak być partnerem, ojcem, spełniać się zawodowo i jednocześnie budować satysfakcjonujące i bezpieczne relacje? Jak konstruktywnie prowadzić konflikty w rodzinie? Jak być uważnym na granice i nie dopuszczać do nadużyć oraz jaka jest odpowiedzialność mężczyzn za zjawisko przemocy? Co możemy zrobić dla nas samych oraz innych mężczyzn w naszym najbliższym środowisku? Na te i inne pytania będziemy próbowali sobie odpowiedzieć podczas grupowego spotkania w swobodnej atmosferze warsztatu i dyskusji.