AktualnościWażneWydarzenia

Zaświadczenie o dochodach do programu Czyste Powietrze

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”, powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W Sopocie zaświadczenie takie wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zaświadczenie wystawiane jest na wniosek osoby zainteresowanej. Natomiast wniosek o uzyskanie dotacji składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – online lub osobiście.

Podwyższone wsparcie finansowe przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przy ustalaniu wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, brane są pod uwagę dochody wszystkich członków wchodzących w skład gospodarstwa domowego. W przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 2023 r. uwzględniane są dochody osiągnięte w 2021 r., a od 1 sierpnia 2023 r. – dochody osiągnięte w 2022 r. Wniosek o zaświadczenie o wysokości dochodu znajduje się w załączniku na dole strony.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, odpowiednio za rok, na podstawie którego ustala się dochód, np.: alimenty (prawomocny wyrok alimentacyjny lub ugoda alimentacyjna), stypendia (zaświadczenie z uczelni lub szkoły), dochody osiągnięte z tytułu prowadzenia gospodarstwa domowego (zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych z Urzędu Gminy), dochody z tytułu świadczenia rodzicielskiego (tzw. „Kosiniakowe”- decyzja o przyznaniu świadczenia).

Informacje o dochodach opodatkowanych urząd pozyskuje samodzielnie w ramach elektronicznych platform informacyjnych organów podatkowych.

Zgodnie z przepisami, urząd ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o dochodach, jeżeli przedstawione we wniosku informacje są kompletne. W przeciwnym razie postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia przedłuży się.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu można składać:

1) elektronicznie, za pomocą e-PUAP

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14. 81-83 Sopot z dopiskiem na kopercie – „Czyste Powietrze”

3) osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, w dni robocze, w godz. 8.00 do 15.00.

Informacje o programie Czyste Powietrze można uzyskać:

W Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Sopocie
ul. T. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
tel. 58 52 13 793
e-mail: czyste.powietrze@sopot.pl

Gminny konsultant udziela mieszkańcom informacji o zasadach programu oraz wspiera przy składaniu wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji.
Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta, powinien umówić się telefonicznie na spotkanie. Po przygotowaniu wniosku pracownik Urzędu przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Więcej na stronie
https://www.sopot.pl/aktualnosc/10342/gminny-punkt-konsultacyjno-informacyjny-programu-czyste-powietrze

Informacje można również uzyskać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze-2/ lub na stronie programu www.czystepowietrze.gov.pl

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_-_program_Czyste_Powietrze

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close