Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

PODZIĘKOWANIA DLA PANA JERZEGO WCISŁOWSKIEGO – KIEROWNIKA ŚDS-OA POCZAS SESJI RADY MIASTA SOPOTU

Na piątkowej sesji Rady Miasta Sopotu, prezydent Jacek Karnowski oraz przewodniczący Rady Miasta Wieczesław Augustyniak, uhonorowali odchodzącego na emeryturę wieloletniego kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego, Pana Jerzego Wcisłowskiego.

Laudację odczytała Pani Anna Jarosz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie a licznie przybyli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego zaintonowali 100 lat.

Pan Jerzy Wcisłowski od 31 lat sprawuje funkcję kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego w Sopocie. Z zawodu jest terapeutą zajęciowym. Praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jest Jego wielką pasją. Od samego początku pracy w Ośrodku, przyczynia się do budowy systemu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz bierze czynny udział w tworzeniu i realizacji działań zmierzających do usamodzielnienia i aktywizacji osób niepełnosprawnych. W Jego pracy liczy się dobro i szacunek dla każdego człowieka, które traktuje jako wartość nadrzędną. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się nie tylko z pracownikami Ośrodka, ale także z kadrą pomocy społecznej w województwie pomorskim oraz w kraju poprzez udział w spotkaniach, sympozjach, konferencjach oraz grupach roboczych opracowujących standardy pracy środowiskowych domów samopomocy.

Sopocki Ośrodek, którym kieruje Pan Jerzy Wcisłowski, to pierwszy w Trójmieście i jeden z pierwszych w Polsce, oferujący wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tu uczą się życia na miarę własnych możliwości, przechodzą swoisty trening samodzielności a swoje emocje, myśli i uczucia wyrażają m.in. poprzez sztukę – teatr, muzykę, malarstwo czy fotografię.

Wszystkie działania prowadzone przez zespół Pana Jerzego dostosowane są do indywidualnych możliwości, poziomu i stanu psychicznego poszczególnych osób. Celem prowadzonej terapii jest nauka, bądź podtrzymanie nabytych już umiejętności, rozwijanie samodzielności życiowej, zwiększanie zaradności, wyzwalanie aktywności oraz korygowanie zaburzonych sfer funkcjonowania.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość rozwoju poprzez realizację programu zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Innym ważnym elementem działań Pana Jerzego Wcisłowskiego jest wspieranie i współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników. Praca ta zmierza w kierunku podnoszenia motywacji rodzin do zatrzymania dziecka w domu rodzinnym i odzyskania przez rodzinę poczucia społecznej akceptacji.

Z inicjatywy Pana Jerzego powstały w Ośrodku pracownie tematyczne: rękodzieła, pracownia świec oraz kulinarna. Uczestnicy tworzą m.in. grupę wokalną The Entuzjaści, Drużynę Harcerską Nieprzetartego Szlaku oraz grupę teatralną Teatr Ubogi Relacji. Uczestniczą w przeglądach teatralnych zdobywając laury w kraju i za granicą. Współtworzą gazetkę Świat Ośrodka, uczestniczą w zajęciach ruchowych – m.in. aerobik, tenis stołowy, koszykówka, hipoterapia, basen. W Ośrodku prowadzona jest również biblioterapia oraz dogoterapia.

Ośrodek aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi placówkami terapeutycznymi w zakresie różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

Warto również podkreślić pionierski w skali całego kraju projekt „Mieszkanie treningowe”, które funkcjonuje w Sopocie, a którego inicjatorem był Pan Jerzy Wcisłowski. Tutaj od 2001 roku osoby niepełnosprawne intelektualnie mają możliwość uczyć się samodzielności, m.in. przygotowywania posiłków, utrzymywania czystości, robienia zakupów, organizacji czasu wolnego.

Z inicjatywy Pana Jerzego Wcisłowskiego, wiosną 2013 roku, przy Ośrodku uruchomiono bezpłatną kawiarenkę internetową dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz doświadczających kryzysów psychicznych. Kawiarenka funkcjonuje w ramach Klubu Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Działania Pana Jerzego Wcisłowskiego zostały docenione przez Fundację POLCUL, która przyznała mu nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „pracę na rzecz niepełnosprawnych w Sopocie”.

W 2013 r. za wieloletnią aktywność i nowatorskie spojrzenie na wspomaganie osób niepełnosprawnych intelektualnie, Pan Jerzy Wcisłowski, otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Srebrne Drzewko”.

Należy podkreślić, że dzięki długoletniej pracy Pana Jerzego Wcisłowskiego i Jego zespołu, przy współpracy z opiekunami, osoby niepełnosprawne intelektualnie są wśród nas i żyją aktywnie jako pełnoprawni obywatele tego Miasta.


Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.