AktualnościWażneWydarzenia

16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Dzień ten rozpoczyna międzynarodową kampanię 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć.

Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie prowadzone będą różne akcje i kampanie dotyczące przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Akcje te mają nam przypomnieć, że agresja i dyskryminacja to wciąż poważny globalny problem  Kampania zakończy się 10 grudnia w Dzień Praw Człowieka, co dodatkowo podkreśla, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

– Przemoc może dotknąć każdego z nas, nie tylko kobiety. Jednak to one zdecydowanie częściej doświadczają agresji ze strony mężczyzn – mówi Andrzej  Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Niestety wiele osób nie potrafi powstrzymać swoich agresywnych zachowań lub potrzeby kontroli i dominacji, przez co cierpią całe rodziny. Aby skutecznie zatrzymać przemoc i przeciwdziałać temu zjawisku, ważne jest aby objąć kompleksowym wsparciem osoby doświadczające przemocy ale także te, które stosują przemoc – podkreśla dyrektor A. Czekaj. W Sopocie mamy szeroką ofertę pomocy. Warto z niej skorzystać. A przede wszystkim, zawsze należy reagować, kiedy obok nas dzieje się komuś krzywda!

Sopocki system przeciwdziałania przemocy

Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy wymaga współpracy różnych służb oraz spójnych systemowych rozwiązań. W Sopocki system przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaangażowane są liczne instytucje i organizacje, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, Komenda Miejska Policji, Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Oświaty), Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień – SPZOZ Uzdrowisko Sopot, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach sopockiego systemu przeciwdziałania przemocy, zapewnia m.in.:

  • Pomoc psychologiczną – indywidualne konsultacje psychologiczne w MOPS, w tym w Punkcie Interwencji Kryzysowej (PIK)
  • Zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc oraz grupę wsparcia z elementami psychoedukacji dla kobiet doświadczających przemocy
  • Pomoc socjalną – pomoc jednorazowa lub długofalowa po wywiadzie sporządzanym przez pracownika socjalnego
  • Całodobowy pobyt w Interwencyjnym Miejscu Noclegowym dla osób i rodzin doświadczających przemocy – w ramach interwencji kryzysowej
  • Pomoc prawną – konsultacje indywidualne dotyczące pomocy osobom uwikłanym w przemoc
  • Udział w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej – realizacja procedury Niebieska Karta, współpraca z członkami grup diagnostyczno-pomocowych.

Pamiętaj!

Masz prawo do szacunku i godnego traktowania, do własnego zdania i nietykalności cielesnej, masz prawo szukać pomocy, gdy Twoje prawa są łamane.
Jeśli doświadczasz przemocy lub ktoś z Twojego otoczenia,
jeśli jesteś świadkiem przemocy,
REAGUJ, zgłoś to odpowiednim służbom:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Sopocie, tel. (58) 551 17 10
  • Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. (58) 550 14 14
  • Komenda Miejska Policji w Sopocie, tel. (58) 521 62 22

Miejsca w Sopocie, gdzie można się zgłosić po pomoc:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
Niepodległości 759 a
tel. 58 551 17 10, pon.-pt. w godz. 7.30-15.30
e-mail: zippwr@mopssopot.pl.

Punkt Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
al. Niepodległości 876
tel. 58 550 14 14, pon.-pt. w godz. 8.00-20.00
e-mail: pik@mopssopot.pl

Komenda Miejska Policji w Sopocie
ul. Armii Krajowej 112 a
Oficer dyżurny: tel. 58 521 62 22
Kierownik rewiru dzielnicowych: tel. 58 521 63 31
e-mail: kmpsopot@pomorska.policja.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Sopocie
ul. Grottgera 3-5
tel. 58 551 09 22
e-mail: sopot@gdansk.po.gov.pl

Sąd Rejonowy w Sopocie
ul. 1 Maja 10
tel. 58 554 98 00
e-mail: sad@sopot.sr.gov.pl

Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot
ul. 3 Maja 67/69
tel. 58 551 48 75
e-mail: uzaleznienia@zozsopot.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Marynarzy 4
tel. 506 564 879, pon. w godz. 16.00-18.00 lub
tel. 609 691 250, śr. w godz. 9.00-11.00 lub 609 680 954
e-mail: gkrpa@sopot.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie
ul. Władysława IV 23/25
tel. 58 551 51 33
e-mail: ppp@poradniasopot.pl

Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „Support”
ul. Marynarzy 4
tel. 690 538 228
e-mail: wsparcieiinterwencja@gmail.com

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot
tel. 731 512 277, e-mail: sopot@integracjaplus.pl
godziny otwarcia: poniedziałek: 15.00-20.00, środa: 15.00-20.00

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close