AktualnościDzieci i RodzinaWażneWydarzenia

Ogłaszamy nabór na zawodową rodzinę zastępczą

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

zaprasza do zostania zawodową rodziną zastępczą, w tym pogotowiem rodzinnym – osoby, które chcą stworzyć bezpieczny dom dzieciom pozbawionym prawidłowej opieki rodziców biologicznych.

Zapewniamy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na czas nieokreślony.

„Rodzina tu zaczyna się życie”. Tworząc przyjazną PRZYSTAŃ dla najmłodszych sopocian pozbawionych bezpiecznego miejsca u boku rodziców biologicznych, zapraszam Państwa do współpracy w kameralnym środowisku, w zespole zaprzyjaźnionych rodzin i specjalistów niosących na co dzień różnorodną pomoc.

Poszukujemy osób chcących poświęcić swój czas i energię w wychowanie następnego pokolenia, zamieszkałych w Sopocie, jak również poza Sopotem.

Zapoznaj się z tym co konieczne, zobacz jakie wsparcie Ci zapewnimy!

 1. Główne obowiązki:
 1. Całodobowa opieka i wychowanie nad dziećmi, które zostały pozbawione prawidłowej opieki przez swoich rodziców biologicznych.
 2. Dbanie o prawidłowy rozwój dzieci w obszarze edukacyjnym, zdrowotnym, rozwijania talentów oraz wyrównywania braków obszarach.
 3. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci, o ich stan emocjonalny, fizyczny oraz społeczny i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych.
 4. Przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka.
 5. Utrzymywanie relacji oraz współpraca z instytucjami oraz rodzicami biologicznymi.
 1. Wymagania niezbędne:

Pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
 3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
 5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  – zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  – opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub pogotowia rodzinnego wystawioną przez psychologa MOPS.
 6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny.
 7. Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  – rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
  – właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
  – wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 8. Nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 9. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 10. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 11. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Wymagania dodatkowe:  Mile widziane doświadczenie w opiece nad dziećmi.

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY pod nr 609 680 390  lub 58 555 10 22 , mailowy: dpz@mopssoppt.pl

Zadzwoń – powiemy Ci o szczegółach. Rozmowy, konsultacje są bezpłatne i niezobowiązujące.

Wiemy, że czasem potrzeba czasu na podjęcie decyzji, bo przyszłość młodych pokoleń jest niezwykle ważna. Pomożemy Ci wyjaśniając wszelkie wątpliwości.

Z naszej strony zapewniamy:

 1. Bezpłatne szkolenie przygotowujące do bycia zawodową rodziną zastępczą na miejscu w Sopocie, dostosowane indywidualnie!
 2. Stałe, bezpłatne wsparcie specjalistów ośrodka m.in. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 3. Stałe bezpłatne wsparcie psychologa w procesie opiekuńczo-wychowawczym dzieci, które zostaną umieszczone w rodzinie zastępczej.
 4. Bezpłatna terapia dla dzieci i młodzieży.
 5. Warsztaty rozwojowe dla młodzieży i pomoc w procesie usamodzielniania młodych sopocian.
 6. Pomoc wolontariuszy.
 7. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych na prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej/ w tym pogotowia rodzinnego – jeśli warunki lokalowe stanowią przeszkodę w podjęciu tej decyzji.
 8. Praca w kameralnym, przyjaznym środowisku, które tworzą rodziny zastępcze oraz pracownicy ośrodka.
 9. Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, superwizji, wyjazdach integracyjnych.
 10. Wynagrodzenie dla prowadzącego zawodową rodzinę zastępczą od 4 500 zł, w tym pogotowia rodzinnego od 5 500 zł miesięcznie. Wynagrodzenie podlega corocznej waloryzacji.
 11. Comiesięczne świadczenia związane z utrzymaniem każdego dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej lub pogotowiu rodzinnym w wysokości 1 361 zł.

Poza tym realizujemy świadczenia nieobowiązkowe tj.

 1. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka w wysokości 1 500 zł dwa razy w roku.
 2. Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – wypłacane jednorazowo.
 3. Pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym – wypłacane jednorazowo lub okresowo.
 4. Środki na utrzymanie lokalu, w którym mieszka rodzina zastępcza zawodowa/ pogotowie rodzinne –  wypłacane 2 razy w roku.
 5. Świadczenia na pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych lub pogotowia rodzinnego – wypłacane co dwa lata.

Mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej

Dla osób, które spełniają wszystkie warunki oraz chcą pełnić funkcję zawodowej rodziny zastępczej, szczególnie o charakterze pogotowia rodzinnego  miasto zapewni lokal mieszkalny.

Niezależnie od ww. świadczeń, Zawodowa Rodzina Zastępcza może korzystać również z comiesięcznego świadczenia wychowawczego na dziecko do 18 r.ż. od stycznia 2024 r. w wysokości 800 + na każde przyjęte dziecko.

Zapraszam do współpracy
Andrzej Czekaj
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close