MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZIN

Decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1993 roku dzień 15 maja został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Rodzin.

Międzynarodowy Dzień Rodzin służy zwróceniu uwagi społeczeństw na niezwykle istotną rolę rodziny, lecz także na problemy, z jakimi się ona boryka. Rozwijanie społecznej świadomości na temat sytuacji rodzin, ich potrzeb i problemów, ma wpływ na ukierunkowane realizowanie  prorodzinnej polityki społecznej w wielu krajach.